A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ain't It All Amusing (Nie je to všetky zábavné) Texty

Umelci: Eleven (Jedenásť)

Albumu: Carolina County Ball (Karolína County loptu)

Baby if you flatter me, you might get somewhere
Slová význam: Baby, ste mi lichotí, mohol by si niekde
But I ain't gonna flatter you 'coz I don't really care
Slová význam: Ale ja sa nebudem lichotí vám "coz nemám naozaj starostlivosti
Ain't it all, ain't it all amusing
Slová význam: Nie je to všetko, to nie je všetko zábavné

Now, now maybe if you get the sign, I might be a man
Slová význam: Teraz, možno ak sa znamienko, môže byť človek
Baby you forgot the time, I'll do the best I can
Slová význam: Baby ste zabudli na čas, budem robiť čo môžem
Ain't it all, ain't it all, ain't it all amusing
Slová význam: Nie je to všetko, nie je to všetko, to nie je všetko zábavné
Well, ain't it all, right, right, ain't it all amusing
Slová význam: No, nie je to všetko, právo, pravdu, nie je to všetko zábavné

Make me laugh.....
Slová význam: Sa mi smiať...
Hey, Jack and Jill went up the hill
Slová význam: Hej, Jack a Jill šli do kopca
To fetch a pail of water
Slová význam: Aby priniesla vedro vody
Jill fell down and broke her crown
Slová význam: Jill spadol a zlomil jej koruna
And that's the way it oughta.....
Slová význam: A to je spôsob, ako to mal...
Well, ain't it all now, all now, all, ain't it all amusing
Slová význam: No, nie je to teraz všetci, všetci, všetky, nie je to všetko zábavné
I say, ain't it all, right, ain't it all amusing
Slová význam: Môžem povedať, nie je to všetko, právo, nie je to všetko zábavné

Oh, oh yeah
Slová význam: Ach, ach áno
Oh, Baby if you flatter me, you might get somewhere
Slová význam: Ach, dieťa si lichotí mi, mohol by si niekde
But I ain't gonna flatter you 'coz I don't really care
Slová význam: Ale ja sa nebudem lichotí vám "coz nemám naozaj starostlivosti
Ain't it all, ain't it all amusing
Slová význam: Nie je to všetko, to nie je všetko zábavné
Ha-ha
Slová význam: Ha-ha
Well, ain't it all, right, right, ain't it all amusing
Slová význam: No, nie je to všetko, právo, pravdu, nie je to všetko zábavné
All amusing
Slová význam: Všetky zábavné
Ain't It All Amusing (Nie je to všetky zábavné) Texty