A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dokonalosť... Boh vie!

Perfection...Goodness Knows! (Dokonalosť... Boh vie!)