who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ghost príbehy-1

Ghost Stories-1 (Ghost príbehy-1)

Amanda Ghost (narodený Amanda Louisa Gosein) je spevák a skladateľ z Enfield, severnom Londýne. Po počiatočnom období, v ktorom vystúpila ako sólový umelec, vznikla kapela, ktorá sa vykonáva pod jej menom, a ktorá bola spevák. Od februára 2009 do decembra 2010, duch bol aj predseda Epic Records, ale opustila úlohu obnoviť svoju kariéru ako hudobník a hudobný producent.