A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odpojený-23

Disconnected-23 (Odpojený-23)

Beat únie bol pop-punková kapela z Birmingham Bromsgrove a Veľká Británia. Oni boli predtým známy ako odkaz Newarku. Skupina zbierala porovnanie Elvis Costello a Jam, rovnako ako pop punkovej skupiny Green Day.