A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vážení osamelé srdcia nechci byť zranený už 1

Dear Lonely Hearts/I Don't Want to Be Hurt Anymore-1 (Vážení osamelé srdcia nechci byť zranený už 1)