A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joe Loss

Joe Loss

Joshua Alexander "Joe" Loss LVO OBE (22 June 1909 – 6 June 1990) was a British musician popular during the British dance band era, and was founder of the Joe Loss Orchestra.