A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Go to My Head-110 (Te duci la meu cap-110) Versuri

Artisti: Charlie Kohlhase (Charlie Kohlhase)

Albumul: Research and Development (Cercetare şi dezvoltare)

You go to my head
Versuri sensul: Te duci la capul meu
And you linger like a haunting refrain
Versuri sensul: Şi insist ca un refren obsedant
And I find you spinning round in my brain
Versuri sensul: Şi am găsi filare rotund în creierul meu
Like the bubbles in a glass of champagne
Versuri sensul: Cum ar fi bulele de aer într-un pahar de sampanie

You go to my head
Versuri sensul: Te duci la capul meu
Like a sip of sparkling burgundy brew
Versuri sensul: Ca o înghiţitură de spumante visiniu brew
And I find the very mention of you
Versuri sensul: Şi mi se pare foarte menţiune de tine
Like the kicker in a julep or two
Versuri sensul: Ca fotbalist într-un julep sau două

The thrill of the thought
Versuri sensul: Fiorul de gândire
That you might give a thought to my plea, cast a spell over me
Versuri sensul: Că s-ar putea da un gând la pledoaria mea, arunca o vraja peste mine
Still I say to myself get a hold of yourself
Versuri sensul: Încă spun să mă obţine o deţine de tine
Can't you see that it never can be?
Versuri sensul: Nu puteţi vedea că aceasta nu poate fi?

You go to my head
Versuri sensul: Te duci la capul meu
With a smile that makes my temperature rise
Versuri sensul: Cu un zambet care face meu creşterea temperaturii
Like a summer with a thousand July's
Versuri sensul: Ca o vara cu o mie iulie
You intoxicate my soul with your eyes
Versuri sensul: Te îmbăta sufletul meu cu ochii

Though I'm certain that this heart of mine
Versuri sensul: Deşi eu sunt sigur că acest inima a mea
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance
Versuri sensul: Nu o fantoma de o şansă în această poveste de dragoste nebun
You go to my head
Versuri sensul: Te duci la capul meu
You go to my head
Versuri sensul: Te duci la capul meu
You Go to My Head-110 (Te duci la meu cap-110) Versuri