A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One (Fi unul) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: A Thousand Little Things (O mie de lucruri mici)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Versuri sensul: Uneori, nu stiu ce sa fac sau ce sa mai zic
When someone tells you all their trouble, all their pain
Versuri sensul: Când cineva îţi spune toate probleme lor, toate durerea lor
You don’t feel like you’ve got much to offer
Versuri sensul: Tu nu simti ca ai multe de oferit
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Versuri sensul: Că pe atunci când vin la Isus şi să-l pune pe altarul

The burden’s not as heavy as you might think it is
Versuri sensul: Sarcina nu 's la fel de greu ca s-ar putea crede că este
He’s right there with you beside you time as this
Versuri sensul: El este chiar acolo cu tine langa tine timpul ca acest lucru

You be the one to answer his call
Versuri sensul: Ai fi cel de a răspunde la apelul său
You be the one to stand up tall
Versuri sensul: Ai fi unul să stea în picioare înalt
Reaching out to lift them up
Versuri sensul: Ajungând să le ridica
With the arms of love when they’re feeling small
Versuri sensul: Cu braţele de dragoste atunci când simţiţi mici
You be the one to shine the eyes of Jesus
Versuri sensul: Fi unul sa straluceasca ochii lui Isus
Even when you think that they don’t need you
Versuri sensul: Chiar şi atunci când crezi că nu au nevoie de tine
Don’t give up until the race is run
Versuri sensul: Nu dau până la cursa se executa
You be the one
Versuri sensul: Fi unul

With a little grace he can heal the broken past
Versuri sensul: Cu un pic de graţie el poate vindeca trecut rupt
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Versuri sensul: Ajuta să ierte pe cineva care nu poate ierta-vă înapoi
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Versuri sensul: Vorbi un cuvânt de bunătate, un pic de confort pentru sufletul lor
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Versuri sensul: Stai o vreme şi plânge cu ei şi a le ajuta să lăsaţi-o baltă

Even when it feels like you can’t take one more step
Versuri sensul: Chiar şi atunci când se simte ca nu poate lua încă un pas
So run the road of Jesus and let him do the rest
Versuri sensul: Deci rula drumul lui Isus şi să-l facă restul

See them look down in the ground
Versuri sensul: Vedea-le uita în jos în pământ
It grows and ends up
Versuri sensul: Ea creşte şi se termină
Coming back around
Versuri sensul: Revenind în jurul
He knew, He’d be the one for you
Versuri sensul: El ştia, el ar fi una pentru tine
You Be the One (Fi unul) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace