A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Da, eu cred că-1) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Free to Fly-1 (Gratuit Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Versuri sensul: Cuvinte & muzica de joel lindsay & tony lemn

When I said that I would follow
Versuri sensul: Când am spus că mă va urma
It was with an honest heart
Versuri sensul: A fost cu inima sincer
But I didn't fully understand the cost
Versuri sensul: Dar eu nu înţeleg pe deplin costul
'cause there are saints throughout the ages
Versuri sensul: pentru ca sunt sfinţi de-a lungul veacurilor
And there are those today
Versuri sensul: Şi acolo sunt cei astăzi
Who show us what it really means to carry the cross
Versuri sensul: Care ne arată ce înseamnă cu adevărat să poarte crucea
That only fuels my devotion
Versuri sensul: Numai că alimentează devotamentul meu
No matter what comes I will say
Versuri sensul: Nu contează ce vine va spun

(chorus)
Versuri sensul: (refren)
Yes, I believe
Versuri sensul: Da, cred că
I believe with all that is in me
Versuri sensul: Cred cu tot ce este în mine
Yes, I believe
Versuri sensul: Da, cred că
Though the world rises up against me
Versuri sensul: Desi lumea se ridică împotriva mi
I will be faithful
Versuri sensul: Voi fi credincios
To the choice I have made
Versuri sensul: Alegerea am facut
I am determined
Versuri sensul: Eu sunt determinate
I will not be ashamed
Versuri sensul: Nu voi fi ruşinat
To live so the whole world can see
Versuri sensul: Să trăiască astfel încât toată lumea poate vedea
That yes, I believe
Versuri sensul: Cred că da,

There will never be a reason
Versuri sensul: Nu va fi niciodată un motiv
To lose this confidence
Versuri sensul: Să-şi piardă această încredere
For I have found where my assurance lies
Versuri sensul: Căci am găsit în cazul în care asigurarea mea se află
It is not in my own power
Versuri sensul: Nu este în puterea mea
But in who my savior is
Versuri sensul: Dar, în care Mântuitorul meu este
And the truth of this conviction
Versuri sensul: Şi adevărul din această convingere
Makes me shout to the sky
Versuri sensul: Mă face să mă striga la cer

(repeat chorus)
Versuri sensul: (chorus repetare)

Yes, I believe he is risen
Versuri sensul: Da, cred că el a înviat
Yes, I believe we are forgiven
Versuri sensul: Da, cred că ne sunt iertate
Yes, I believe and one day we'll see him
Versuri sensul: Da, cred că şi într-o zi vom vedea-l
And together we'll say
Versuri sensul: Si impreuna vom spune

(repeat chorus)
Versuri sensul: (chorus repetare)

Yes, I Believe-1 (Da, eu cred că-1) Versuri Yes, I Believe-1 (Da, eu cred că-1) Versuri-2 Yes, I Believe-1 (Da, eu cred că-1) Versuri-3 Yes, I Believe-1 (Da, eu cred că-1) Versuri-4

Mai multe albume de la Punct de Grace