A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-6 (Worthless-6) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Point of Grace Gift Tin (Punct de harul cadou staniu)

I woke up today with a revelation
Versuri sensul: M-am trezit azi cu o Apocalipsa
An introduction to the truth
Versuri sensul: Introducere în adevărul
I knew the world was round
Versuri sensul: Ştiam că lumea a fost rotund
What goes up comes down
Versuri sensul: Ce se întâmplă vine în jos
And maybe I
Versuri sensul: Şi poate că
Finally got it figured out
Versuri sensul: Luat în cele din urmă a dat seama
Chorus
Versuri sensul: Cor
A moment is worthless
Versuri sensul: Un moment este lipsit de valoare
No meaning, purpose
Versuri sensul: Nici un sens, scop
Every breath is just wasted
Versuri sensul: Fiecare respiratie este doar pierdut
If you are not the center of my world
Versuri sensul: Dacă nu sunteţi în centrul lumea mea
I'm just drifting, barely existing
Versuri sensul: Eu sunt doar în derivă, abia existente
Every minute without you
Versuri sensul: Fiecare minut fara tine
Is worthless
Versuri sensul: Este lipsit de valoare
You know the state of my condition
Versuri sensul: Stii starea de starea mea
And yet you hold me anyway
Versuri sensul: Şi încă vă ţineţi-mă oricum
So I won't take a step unless it's your direction
Versuri sensul: Deci nu va lua un pas excepţia cazului în care este directia ta
Where was I
Versuri sensul: În cazul în care am fost
Before I finally realized
Versuri sensul: Înainte de a am realizat în final
Chorus
Versuri sensul: Cor
There's a void in my heart
Versuri sensul: Există un gol in inima mea
Where it's empty and dark
Versuri sensul: În cazul în care este întuneric şi goale
Without You and Your love
Versuri sensul: Fara tine si dragostea ta
Lord, I'm broken apart
Versuri sensul: Doamne, eu sunt rupt apart
I surrender my life
Versuri sensul: Am preda viata mea
To be right where You are
Versuri sensul: Să fie dreapta unde esti
Worthless-6 (Worthless-6) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace