A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worst Enemy (Cel mai mare dusman) Versuri

Artisti: Raekwon (Raekwon)

Albumul: Fly International Luxurious Art-1 (Zbura internaţionale lux Art-1)

I'm all wrapped up in shackles
Versuri sensul: Eu sunt toate depinde în cătuşe
I'm trying to break free
Versuri sensul: Am încercat să se elibereze
I'm my own worst enemy, me
Versuri sensul: Eu sunt propriul meu cel mai mare dusman, mi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Versuri sensul: Ei nu vor să-mi de deşi, eu sunt mereu tryna bate
Beat my worst enemy, me
Versuri sensul: Bate meu cel mai mare dusman, mi

Ayo, a better platform for all to listen to me
Versuri sensul: Ayo, o platformă mai bine pentru toţi să mă asculte
We out in DC deep, ain't got no sleep
Versuri sensul: Suntem în DC profundă, nu este luat nici un somn
The ride bumpy, who jetted out the country to buy D
Versuri sensul: Plimbare cu hopuri, care jetted afara ţării să cumpere D
Came back, large par, ain't nothin' sweet
Versuri sensul: A venit înapoi, par mari, nu este nimic dulce
My dome is yellin', "Go home!" but I ain't through
Versuri sensul: Domul meu este yellin', "Du-te acasa!", dar nu este prin
So many years in my career, it's a long route
Versuri sensul: Atât de mulţi ani în cariera mea, este un lung traseu
Thinkin' when Cap skinned his face on the plaster
Versuri sensul: gândire ' când Cap jupuite fata lui pe tencuiala
We was dusted back then, I smoked the last of it
Versuri sensul: Am fost tapetata pe atunci, am fumat ultima de l
And jumped into the Acura, sleepin' in Sibble's, what it do?
Versuri sensul: Şi a sărit în Acura, desenul în Sibble pe, ce se face?
Stew, beef, chicken, where my boo?
Versuri sensul: Tocană, carne de vită, pui, unde meu boo?
Had a quarrel with a hood rockstar, I broke his arm off
Versuri sensul: A avut o ceartă cu un rockstar capota, mi-am rupt braţul lui
'Cause he was pointin' his fingers at Ivanne's daughter
Versuri sensul: Pentru ca el a fost pointin' degetele la Philip pe fiica
What's next? Dreads want a piece of my spot
Versuri sensul: Ce urmeaza? Dreads vreau o bucată de locul meu
This my crib, I pay here to live, fuck you, pop
Versuri sensul: Acest patul meu, sa platesc aici să vii, du-te, pop

I'm all wrapped up in shackles
Versuri sensul: Eu sunt toate depinde în cătuşe
I'm trying to break free
Versuri sensul: Am încercat să se elibereze
I'm my own worst enemy, me
Versuri sensul: Eu sunt propriul meu cel mai mare dusman, mi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Versuri sensul: Ei nu vor să-mi de deşi, eu sunt mereu tryna bate
Beat my worst enemy, me
Versuri sensul: Bate meu cel mai mare dusman, mi

Ridin' with the gun cocked, sweatin', musty tee on
Versuri sensul: Ridin' cu arma tee armat, sweatin', mucegai pe
Black Timb b's, 10 degrees, GG bum
Versuri sensul: Negru Timb b, 10 grade, GG vagabond
Couple Ks, some had charms
Versuri sensul: Cuplu Ks, unii au avut farmece
I'm strictly Eagles, few suede's on
Versuri sensul: Eu sunt strict Eagles, piele puţine pe
Next Friday I'm Faizon
Versuri sensul: Vinerea viitoare ma Faizon
I gotta kill this nigga's head
Versuri sensul: Eu trebuie sa omoare acest cioara cap
He probably do mine, when nobody's there
Versuri sensul: El probabil a mea, atunci când nimeni nu este acolo
'Cause the only way to score, leave no witness
Versuri sensul: Pentru ca singura modalitate de a înscrie, a lăsa nici un martor
A thug on my shit list, pay him with slugs back
Versuri sensul: Un asasin pe lista mea de rahat, îi plătesc cu melci înapoi
The slickness and remember that I built two graves
Versuri sensul: Slickness şi amintiţi-vă că am construit două gropi
I wasn't stupid, I was ruthless
Versuri sensul: Nu am fost prost, am fost lipsiti de scrupule
Check the bazooka crew, they bookoos
Versuri sensul: Verifica echipajului bazooka, ei bookoos
Broke the glass slammin' my rings down
Versuri sensul: A spart geamul slammin' meu inele în jos
That's doofus, don't mess up, you got the longest clip, use it
Versuri sensul: Asta e babalaule, nu strica, ai clipul mai lungă, să-l utilizaţi
Yo you see 'em in the lobby, they right there
Versuri sensul: Yo le vedeţi în lobby-ul, ei chiar acolo
Head shots only, kill him, he right there
Versuri sensul: Shots cap numai, ucide-l, el chiar acolo

I'm all wrapped up in shackles
Versuri sensul: Eu sunt toate depinde în cătuşe
I'm trying to break free
Versuri sensul: Am încercat să se elibereze
I'm my own worst enemy, me
Versuri sensul: Eu sunt propriul meu cel mai mare dusman, mi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Versuri sensul: Ei nu vor să-mi de deşi, eu sunt mereu tryna bate
Beat my worst enemy, me
Versuri sensul: Bate meu cel mai mare dusman, mi
Worst Enemy (Cel mai mare dusman) Versuri Worst Enemy (Cel mai mare dusman) Versuri-2