who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I?-21 (Cine sunt eu?-21) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Point of Grace Gift Tin-1 (Punct de tinichea de darul harului-1)

Over time you've healed so much in me, I am living proof
Versuri sensul: A lungul timpului le-am vindecat atât de mult în mine, eu locuiesc dovada
That although my darkest hour had come,
Versuri sensul: Că deşi meu cele mai întunecate oră a venit,
Your light could still shine through
Versuri sensul: Lumina voastră încă ar putea străluci prin
Though tough at times it's just enough to cast a shadow on the wall,
Versuri sensul: Deşi este greu la ori este suficienta pentru a arunca o umbra pe perete,
Well I am grateful that you shine a light on me at all
Versuri sensul: Ei bine eu sunt recunoscător că vă strălucească o lumină pe mine la toate
Who am i¡­ that you would love me so gently?
Versuri sensul: Cine sunt i¡ că ar place mine aşa uşor?
Who am i¡­ that you would recognize my name?
Versuri sensul: Cine sunt i¡ că ar recunoaşte numele meu?
Lord who am i¡­that you would speak to me so softly
Versuri sensul: Doamne cine sunt i¡that ar vorbi cu mine aşa încet
Conversation with the love most high who am I
Versuri sensul: Conversaţie cu dragostea cea mai mare cine sunt eu
Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me,
Versuri sensul: Harul uimitor cât de dulce de sunet, care a salvat o nenorocit ca mine,
I once was lost but now I'm found, was blind but now I see,
Versuri sensul: Am o dată a fost pierdut, dar acum eu sunt găsite, era orb, dar acum văd,
And the more I sing that sweet old song, the more I understand.
Versuri sensul: Şi mai am să cânte acel cântec dulce vechi, mai mult am înţeles.
That I do not comprehend this love that's coming from your hand...
Versuri sensul: Că nu înţelege această iubire care vine de la mână...
Who am i¡­that you would love me so gently?
Versuri sensul: Cine sunt i¡that v-ar place mine aşa uşor?
Who am I that you would recognize my name?
Versuri sensul: Cine sunt eu ca ar recunoaste numele meu?
Who am I that you would speak to me so softly
Versuri sensul: Cine sunt eu care ar vorbi cu mine aşa încet
Conversation with the love most high... who am I
Versuri sensul: Conversaţie cu dragoste, cel mai mare... cine sunt eu
Grace, grace god's grace
Versuri sensul: Grație, har harul lui Dumnezeu
Grace that will pardon and cleanse within,
Versuri sensul: Harul care va Scuzati şi cureţe în termen,
Grace, grace, god's great grace
Versuri sensul: Har, har, har mare lui Dumnezeu
Grace that is greater than all my sin
Versuri sensul: Harul care este mai mare decât tot pacatul meu
Who am I ¡­ that you would love me so gently?
Versuri sensul: Cine sunt eu ¡ că ar place mine aşa uşor?
Who am I ¡­ that you would recognize my name?
Versuri sensul: Cine sunt eu ¡ că ar recunoaşte numele meu?
Lord, who am I that you would speak to me so softly
Versuri sensul: Doamne, cine sunt eu care ar vorbi cu mine aşa încet
Conversation with the love most high... who am I
Versuri sensul: Conversaţie cu dragoste, cel mai mare... cine sunt eu
Who am I
Versuri sensul: Cine sunt eu
Who am I
Versuri sensul: Cine sunt eu
Who Am I?-21 (Cine sunt eu?-21) Versuri
Această pagină este concepută pentru a furniza versurile melodiilor din Cine sunt eu?-21 care sunt colectate în albumul Punct de tinichea de darul harului-1 creat de cântăreața Punct de Grace. Aveți posibilitatea să citiți următoarea versiune text a Cine sunt eu?-21. Dacă sunteți interesat de alte melodii din același album, vă rugăm să faceți clic pe Cine sunt eu?-21. Pentru a găsi o listă cuprinzătoare de albume de la aceeași cântăreață, doar faceți clic pe Punct de Grace. Dacă vă place astfel de versuri cântec, puteți adăuga această pagină la favorite. Pentru comoditate, puteți descărca, de asemenea, versiunea de imagine de Cine sunt eu?-21 pentru a imprima, sau puteți partaja cu prietenii prin E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. La sfârșitul acestei pagini, veți vedea versurile cântecului de Cine sunt eu?-21 în alte 42 de limbi, inclusiv arabă, Cehă, daneză, germană, greacă, finlandeză, franceză, ebraică, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, olandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, Română, rusă, thailandeză, etc. Pe de o parte, vă rugăm să ne scrieți dacă aveți nevoie de versuri Song în versiunea PDF sau doriți să descărcați MP3 de Cine sunt eu?-21 pentru drum liber. Pe de altă parte, dacă știți de alte melodii care nu sunt incluse în acest album, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. O vom include în următoarea actualizare a bazei noastre de date.

Mai multe albume de la Punct de Grace