A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I-17 (Cine sunt I-17) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Who Am I?-19 (Cine sunt eu? -19)

I've tried to wrap my mind around the thought of you
Versuri sensul: Am încercat să-şi încheie mintea mea în jurul gândul de a vă
I stretched myself so far I nearly come unglued
Versuri sensul: Am intins eu pana acum am ajuns aproape unglued
You hold the universe inside your hands
Versuri sensul: Ţineţi universul în mâinile tale
Still you thought of me
Versuri sensul: Încă ai gândit la mine

I can't believe
Versuri sensul: Nu pot sa cred
Is there no limit to your love for me
Versuri sensul: Există nici o limită pentru dragostea ta pentru mine
As shallow as this selfish heart can be
Versuri sensul: Cât de superficial ca acest lucru poate fi egoist inima
You are the maker of reality
Versuri sensul: Esti producator de realitate

And I stand in awe
Versuri sensul: Şi eu stau în veneraţie
You are God
Versuri sensul: Tu eşti Dumnezeu

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
Who am I
Versuri sensul: Cine sunt eu
To understand your ways
Versuri sensul: Pentru a înţelege căile tale
Who am I
Versuri sensul: Cine sunt eu
To give you anything but praise
Versuri sensul: Să vă dau nimic, dar lauda
Who am I
Versuri sensul: Cine sunt eu
To try and solve the mystery
Versuri sensul: Pentru a încerca să rezolve misterul
Behind the heart and soul of all that I believe
Versuri sensul: În spatele inima şi sufletul de tot ceea ce eu cred
Who am I
Versuri sensul: Cine sunt eu

You're every reason for my heart to hope
Versuri sensul: Tu esti toate motivele ca inima mea să sperăm
Creator of the things I've yet to know
Versuri sensul: Creator de lucrurile pe care l-am încă să ştii
You are the river for my thirsty soul
Versuri sensul: Sunteţi river pentru sufletul meu sete
You are my desire
Versuri sensul: Esti dorinţa mea
You are God
Versuri sensul: Tu eşti Dumnezeu

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]

I am your child
Versuri sensul: Eu sunt copilul tau
I will follow, who am I?
Versuri sensul: Voi urma, cine sunt eu?
You gave your life
Versuri sensul: M-ai dat viata
For my tomorrow
Versuri sensul: Pentru meu ziua de mâine

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
Who Am I-17 (Cine sunt I-17) Versuri Who Am I-17 (Cine sunt I-17) Versuri-2 Who Am I-17 (Cine sunt I-17) Versuri-3 Who Am I-17 (Cine sunt I-17) Versuri-4

Mai multe albume de la Punct de Grace