who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wall to Wall (Perete perete) Versuri

Artisti: Raekwon (Raekwon)

Albumul: Fly International Luxurious Art-1 (Zbura internaţionale lux Art-1)

My nigga Raekwon talkin', uh-huh
Versuri sensul: Meu cioara Raekwon vorbesti, uh-huh
Everythin' you want you don't need
Versuri sensul: Everythin' vrei nu ai nevoie
And don't believe everythin' you read
Versuri sensul: Şi nu cred că everythin' l-ai citit
And only have what you see
Versuri sensul: Si numai au ce vedea

I said I won't, I don't need it, yeah
Versuri sensul: I-am spus de voi, nu am nevoie de ea, da
Don't believe everythin' you read, yeah
Versuri sensul: Everythin' ai citit, da nu cred
Only have what you see, yeah
Versuri sensul: Avea doar ceea ce Vezi, da
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Versuri sensul: Omule, asta este ceea ce este, da, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Versuri sensul: Este "Hello", oh, Doamne
When you're tryin' to bail out, who to call?
Versuri sensul: Când sunteţi incerc pentru cauţiune, care să-i spunem?
Your bitch turned down, this shit is love
Versuri sensul: Târfa ta s-a refuzat, rahatul asta este dragostea
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Versuri sensul: Eu şi meu simt negrii dragoste, ne esti duci la plimbare
We're goin' to walk, wall to wall
Versuri sensul: Suntem duci la plimbare, perete in perete
My money's stacked up, wall to wall
Versuri sensul: Banii mei stivuite, perete in perete
My shows' packed up, wall to wall
Versuri sensul: Arată mele ambalate în sus, perete in perete
Her ass stepped up, wall to wall
Versuri sensul: Fundul ei intensificate, perete in perete
Got my money up, we, we're goin' to walk
Versuri sensul: Am luat banii mei sus, noi, esti duci să meargă

Clear view, dark tints
Versuri sensul: Vedere clară, întuneric nuanţe
Hustle by the park bench
Versuri sensul: Hustle de bancă în parc
White top, blue tops
Versuri sensul: Top alb, albastru topuri
Niggas I don't call friends
Versuri sensul: Negrii eu nu apel prietenii
('Til they called it love)
Versuri sensul: ('Til au numit-o dragoste)
Called my niggas, grabbed their hammers
Versuri sensul: Numit meu negrii, apucat lor ciocane
('Bout to go to war)
Versuri sensul: ('Bout la spre du-te la război)
Prices on your head, I'm a spend it
Versuri sensul: Preţurile de pe capul tău, sunt un petrece l
Everythin' in that showroom, nigga, I was in it
Versuri sensul: Everythin' în showroom-ul respectiv, cioara, am fost în ea
On my son, I was in it, I was in it
Versuri sensul: Pe fiul meu, am fost în ea, am fost în ea
Dirty money, ten chains, I be shinin', I ain't meant it
Versuri sensul: Dirty money, lanţurile de zece, am fi strălucind, nu vroiam
I'm shinin' every minute
Versuri sensul: Eu sunt strălucind fiecare minut
Soft to the hard rock, Hard Rock Casino
Versuri sensul: Soft la hard rock, Hard Rock Casino
Me and shorty watchin' Nino in the hardtop
Versuri sensul: Mine şi shorty vizionarea "Nino în hardtop
I done counted ten mills whenever I drop
Versuri sensul: Am făcut numărat zece mori, ori de câte ori am picătură
Me and Chinx poppin' bottles out on ?
Versuri sensul: Eu si andreea Poppin ' sticle afară pe?

I don't need it, yeah
Versuri sensul: Nu am nevoie de ea, da
Don't believe everythin' you read, yeah
Versuri sensul: Everythin' ai citit, da nu cred
Only have what you see, yeah
Versuri sensul: Avea doar ceea ce Vezi, da
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Versuri sensul: Omule, asta este ceea ce este, da, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Versuri sensul: Este "Hello", oh, Doamne
When you're tryin' to bail out, who to call?
Versuri sensul: Când sunteţi incerc pentru cauţiune, care să-i spunem?
Your bitch turned down, this shit is love
Versuri sensul: Târfa ta s-a refuzat, rahatul asta este dragostea
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Versuri sensul: Eu şi meu simt negrii dragoste, ne esti duci la plimbare
We're goin' to walk, wall to wall
Versuri sensul: Suntem duci la plimbare, perete in perete
My money's stacked up, wall to wall
Versuri sensul: Banii mei stivuite, perete in perete
My shows' packed up, wall to wall
Versuri sensul: Arată mele ambalate în sus, perete in perete
Her ass stepped up, wall to wall
Versuri sensul: Fundul ei intensificate, perete in perete
Got my money up, we, we're goin' to walk
Versuri sensul: Am luat banii mei sus, noi, esti duci să meargă

Frozen fish scale, you better go to Ishmael
Versuri sensul: Congelate scară de peşte, mai bine te duci la Ismael
Tiger-skin hammers sittin' by the Benz grill
Versuri sensul: Piele de tigru-ciocane stau de Benz grill
Not's a hundreds, it's lunch, kid, play fair
Versuri sensul: Nu pe un sute, este masa de prânz, copil, fair-play
Stay here, feed your brother, be's a one, shit
Versuri sensul: Sejurul aici, hrana fratele tău, fie 's unul, rahat
Enough money to slum kids, kings will pillows
Versuri sensul: Destui bani la mahala copii, regii vor perne
Leave your body, yo, under the dumpsters
Versuri sensul: Părăsească corpul, yo, sub lazi
Take money suitcases, bracelets and cake mix
Versuri sensul: Ia bani valize, bratari si tort se amestecă
Come out the hole, this is weight flakes
Versuri sensul: Vino în gaură, aceasta este greutatea fulgi
So much bread, we build lead houses
Versuri sensul: Paine atat de mult, construim case de plumb
Run in the shed, seen dead thousands
Versuri sensul: A alerga în magazie, vazut mort mii
Faces, we call 'em big noses
Versuri sensul: Feţele, noi numim 'em nasul mare
Flashin' in the farmer shit, grubbed up niggas is wasted
Versuri sensul: Flashin' în rahat agricultor, defrişaţi până negrii este pierdut

I don't need it, yeah
Versuri sensul: Nu am nevoie de ea, da
Don't believe everythin' you read, yeah
Versuri sensul: Everythin' ai citit, da nu cred
Only have what you see, yeah
Versuri sensul: Avea doar ceea ce Vezi, da
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Versuri sensul: Omule, asta este ceea ce este, da, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Versuri sensul: Este "Hello", oh, Doamne
When you're tryin' to bail out, who to call?
Versuri sensul: Când sunteţi incerc pentru cauţiune, care să-i spunem?
Your bitch turned down, this shit is love
Versuri sensul: Târfa ta s-a refuzat, rahatul asta este dragostea
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Versuri sensul: Eu şi meu simt negrii dragoste, ne esti duci la plimbare
We're goin' to walk, goin' to walk
Versuri sensul: Ne esti duci la plimbare, duci la plimbare
My money's stacked up, wall to wall
Versuri sensul: Banii mei stivuite, perete in perete
My shows' packed up, wall to wall
Versuri sensul: Arată mele ambalate în sus, perete in perete
Her ass stepped up, wall to wall
Versuri sensul: Fundul ei intensificate, perete in perete
Got my money up
Versuri sensul: Luat banii mei sus

Yo, whip my feet up
Versuri sensul: Yo, biciul picioarele mele până
Gettin' manicures in a zap and spectacular visuals
Versuri sensul: Gettin ' manichiura un zap și efecte vizuale spectaculoase
Niggas be camera phonin' up my movement
Versuri sensul: Negrii fi aparat de fotografiat phonin' sus mişcarea mea
Everythin' we do to sit and take precedents
Versuri sensul: Everythin' ne face să stea şi să ia precedente
While we go stackin' procedurals
Versuri sensul: În timp ce vom merge stackin' procedurals
Niggas starvin' to know just how we do it
Versuri sensul: Negrii starvin' pentru a afla doar cum o facem
Absolutely be stayin' the money every night (Dracula)
Versuri sensul: Absolut fi aricii banii fiecare noapte (Dracula)
Niggas, stay up in it like Jamaicans and stay in the maximum
Versuri sensul: Negrii, stai in ea ca jamaican şi staţi în maxim
Difficult to predict, I'm calculated like algebra
Versuri sensul: Dificil de prezis, eu sunt calculate ca algebră
'Cause the money traced back to them diamond mines out in Africa
Versuri sensul: Pentru ca banii urmărite înapoi pentru a le diamond minelor în Africa
We in the future with it though, closin' my eyes for pictures
Versuri sensul: Noi în viitor, cu l closin' deşi, ochii mei pentru fotografii
Phone'd have me speak with holograms when I'm buildin' with bitches
Versuri sensul: Telefonul ar avea eu vorbesc cu Holograme, atunci când eu sunt buildin' cu căţelele
And then I bang 'em like body slammin', one-handin' 'em ishes
Versuri sensul: Şi apoi am bang 'em ca corpul slammin', o handin' i ishes
Like I was sellin' warheads and I'm baggage handlin' missiles
Versuri sensul: Ca am fost sellin' focoase si am bagaj handlin' rachete
Fuck it, decided to blow and Em just bein' silly
Versuri sensul: Aceasta, a decis să lovitură şi Em doar bein dracu ' o prostie
With a bob and a step and a charisma like I sit on a billi
Versuri sensul: Cu un bob şi un pas si o carisma ca stau pe o billi
And for the five percent with the signs and 'em ones that really get me
Versuri sensul: Şi cinci la sută cu semnele şi 'em cei care obţine într-adevăr mă
I got a lot to do with civilizin' account and I'm busy
Versuri sensul: Am primit o mulţime de a face cu civilizin' cont şi am ocupat

I don't need it, yeah
Versuri sensul: Nu am nevoie de ea, da
Don't believe everythin' you read, yeah
Versuri sensul: Everythin' ai citit, da nu cred
Only have what you see, yeah
Versuri sensul: Avea doar ceea ce Vezi, da
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Versuri sensul: Omule, asta este ceea ce este, da, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Versuri sensul: Este "Hello", oh, Doamne
When you're tryin' to bail out, who to call?
Versuri sensul: Când sunteţi incerc pentru cauţiune, care să-i spunem?
Your bitch turned down, this shit is love
Versuri sensul: Târfa ta s-a refuzat, rahatul asta este dragostea
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Versuri sensul: Eu şi meu simt negrii dragoste, ne esti duci la plimbare
We're goin' to walk, wall to wall
Versuri sensul: Suntem duci la plimbare, perete in perete
My money's stacked up, wall to wall
Versuri sensul: Banii mei stivuite, perete in perete
My shows' packed up, wall to wall
Versuri sensul: Arată mele ambalate în sus, perete in perete
Her ass stepped up, wall to wall
Versuri sensul: Fundul ei intensificate, perete in perete
Got my money up, we, we're goin' to walk
Versuri sensul: Am luat banii mei sus, noi, esti duci să meargă

Salute, salute
Versuri sensul: Salut, salut
Yeah
Versuri sensul: da

Montana, what up, baby?
Versuri sensul: Montana, până ce se întâmplă, baby?
Word up, you know what it is, my nigga
Versuri sensul: Word up, stii ce e, cioara mea
Louis Rich right here, baby
Versuri sensul: Louis Rich chiar aici, pentru copii
Yeah, get it
Versuri sensul: Da, a lua it
You know what this is, nigga
Versuri sensul: Stii ce este asta, cioara
Wall to Wall (Perete perete) Versuri Wall to Wall (Perete perete) Versuri-2 Wall to Wall (Perete perete) Versuri-3 Wall to Wall (Perete perete) Versuri-4
Această pagină este concepută pentru a furniza versurile melodiilor din Perete perete care sunt colectate în albumul Zbura internaţionale lux Art-1 creat de cântăreața Raekwon. Aveți posibilitatea să citiți următoarea versiune text a Perete perete. Dacă sunteți interesat de alte melodii din același album, vă rugăm să faceți clic pe Perete perete. Pentru a găsi o listă cuprinzătoare de albume de la aceeași cântăreață, doar faceți clic pe Raekwon. Dacă vă place astfel de versuri cântec, puteți adăuga această pagină la favorite. Pentru comoditate, puteți descărca, de asemenea, versiunea de imagine de Perete perete pentru a imprima, sau puteți partaja cu prietenii prin E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. La sfârșitul acestei pagini, veți vedea versurile cântecului de Perete perete în alte 42 de limbi, inclusiv arabă, Cehă, daneză, germană, greacă, finlandeză, franceză, ebraică, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, olandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, Română, rusă, thailandeză, etc. Pe de o parte, vă rugăm să ne scrieți dacă aveți nevoie de versuri Song în versiunea PDF sau doriți să descărcați MP3 de Perete perete pentru drum liber. Pe de altă parte, dacă știți de alte melodii care nu sunt incluse în acest album, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. O vom include în următoarea actualizare a bazei noastre de date.