A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Then I'll Be Tired of You-68 (Atunci voi fi obosit de tine-68) Versuri

Artisti: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumul: The Complete Capitol Recordings of the Nat King Cole Trio [Mosaic Box]-1 (Inregistrari Complete Capitol de Nat King Cole Trio [mozaic Box] -1)

You look at me and wonder
Versuri sensul: Te uiţi la mine şi e de mirare
You look at me and doubt
Versuri sensul: Te uiţi la mine şi îndoială
Darling, your eyes are asking
Versuri sensul: Draga mea, ochii se întreabă
"Will the flame burn out?"
Versuri sensul: "Va flacara arde?"

No one is sure of sunshine
Versuri sensul: Nimeni nu este sigur de soare
No one is sure of dawn
Versuri sensul: Nimeni nu este sigur de zori
But I am sure
Versuri sensul: Dar sunt sigur
My love will live on and on!
Versuri sensul: Dragostea mea va trăi şi!

I'll be tired of you
Versuri sensul: Voi fi obosit de tine
When stars are tired of gleaming
Versuri sensul: Când stele sunt obosit de strălucitor
When I am tired of dreaming
Versuri sensul: Când m-am săturat de a Visa
Then I'll be tired of you!
Versuri sensul: Atunci voi fi obosit de tine!

This I know is true
Versuri sensul: Acest lucru ştiu este adevărat
When winds are tired of blowing
Versuri sensul: Când vânturile sunt obosit de suflare
When grass is tired of growing
Versuri sensul: Când iarba este obosit de creştere
Then I'll be tired of you
Versuri sensul: Atunci voi fi obosit de tine

Beyond the years till day is night
Versuri sensul: Dincolo de ani până la zi este noapte
Till wrong is right, till birds refuse to sing
Versuri sensul: Pana la greşit este dreapta, pana la păsări să refuze să cânte
Beyond the years the echo of my only love
Versuri sensul: Dincolo de anii ecou al meu numai dragoste
Will still be whispering, whispering!
Versuri sensul: Va mai fi şoptit, şoptind!

If my throbbing heart
Versuri sensul: Dacă meu bătaie de inimă
Should ever start repeating
Versuri sensul: Ar trebui să înceapă vreodată repetarea
That it is tired of beating
Versuri sensul: Că este obosit de bataie
Then I'll be tired of you!
Versuri sensul: Atunci voi fi obosit de tine!
Then I'll Be Tired of You-68 (Atunci voi fi obosit de tine-68) Versuri

Mai multe albume de la NAT King Cole