A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Dragoste el Has pentru tu) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: The Whole Truth-3 (Tot adevărul-3)

When you're living for the love of
Versuri sensul: Când sunteţi de viaţă pentru dragostea lui
A lifetime
Versuri sensul: O durată de viaţă
You wonder if the waiting will ever end
Versuri sensul: Vă întreb dacă aşteptare se va termina vreodată
And the right from the wrong
Versuri sensul: Şi chiar de greşit
That you've guarded so long
Versuri sensul: Că te-am păzit atât de mult timp
Is closer that it's ever been
Versuri sensul: Este mai aproape ca a fost vreodată
But sometimes a moment of weakness
Versuri sensul: Dar, uneori, un moment de slăbiciune
Can sacrifice the treasure of time
Versuri sensul: Pot sacrifica comoara de timp
And cause you to miss the miracle
Versuri sensul: Şi vă face să pierdeţi miracolul
That god longs for you to find
Versuri sensul: Că Dumnezeu doreşte pentru tine de a găsi

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
There's a love he has for you
Versuri sensul: Există o dragoste el has pentru tu
There's a heart that he's been saving
Versuri sensul: Există o inimă că el a fost de economisire
There's a joy beyond all measure
Versuri sensul: Există o bucurie dincolo de toate măsură
That only comes from waiting
Versuri sensul: Care vine doar de aşteptare
There's a love he has for you
Versuri sensul: Există o dragoste el has pentru tu
It's more than the hope you're holding to
Versuri sensul: Este mai mult decât speranţa sunteţi exploataţie la
And you will find the only love that's true
Versuri sensul: Şi veţi găsi iubirea doar că e adevărat
Is the love he has for you
Versuri sensul: Este dragoste el has pentru tu

When you're torn between today
Versuri sensul: Când sunteţi sfâşiată între astăzi
And tomorrow
Versuri sensul: Şi de mâine
And holding out for something you
Versuri sensul: Şi exploataţie pentru ceva
Cannot see
Versuri sensul: Nu pot vedea
There's a strength you can find
Versuri sensul: Există o putere puteţi găsi
Knowing in god's own time
Versuri sensul: Ştiind în timpul lui Dumnezeu
You'll discover what he meant to be
Versuri sensul: Veţi descoperi ce a însemnat pentru a
'Cause love like the father intended
Versuri sensul: Pentru ca iubirea ca tatăl destinate
Is more than just a state of the heart
Versuri sensul: Este mai mult decat o stare a inimii
So don't give up hope in the holding on
Versuri sensul: Asa ca nu renunta la speranta în exploatație pe
'Cause no matter who you are
Versuri sensul: Pentru ca indiferent cine esti

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
The Love He Has for You (Dragoste el Has pentru tu) Versuri The Love He Has for You (Dragoste el Has pentru tu) Versuri-2 The Love He Has for You (Dragoste el Has pentru tu) Versuri-3 The Love He Has for You (Dragoste el Has pentru tu) Versuri-4

Mai multe albume de la Punct de Grace