A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Solitaire-44 (Solitaire-44) Versuri

Artisti: Super Hits (Super hit-uri)

Albumul: Clay Aiken (Clay Aiken)

There was a man, a lonely man
Versuri sensul: Acolo a fost un om, un om singuratic
Who lost his love through his indifference
Versuri sensul: Cine a pierdut dragostea lui prin indiferenta lui
A heart that cared, that went unshared
Versuri sensul: O inima care Pasat, care a mers partajat
Until it died in his silence
Versuri sensul: Până când a murit în tăcerea lui

And Solitaire's the only game in town
Versuri sensul: Şi Solitaire joc numai în oraş
And every road that takes him, takes him down
Versuri sensul: Si fiecare drum pe care ia-l, ia-l în jos
And by himself, it's easy to pretend
Versuri sensul: Şi prin el însuşi, este uşor să se prefacă
He'll never love again
Versuri sensul: El niciodată nu veţi dragoste din nou

And keeping to himself he plays the game
Versuri sensul: Şi păstrarea însuşi el joacă jocul
Without her love it always ends the same
Versuri sensul: Fara dragostea ei se termină întotdeauna acelaşi
While life goes on around him everywhere
Versuri sensul: În timp ce viaţa merge mai departe în jurul lui peste tot
He's playing Solitaire
Versuri sensul: El Joaca Solitaire

Another day, a lonely day
Versuri sensul: O altă zi, o zi singuratic
So much to say that goes unspoken
Versuri sensul: Atât de mult să spun că merge nerostite
And through the night, his sleepless nights
Versuri sensul: Şi toată noaptea, lui nopti nedormite
His eyes are closed, his heart is broken
Versuri sensul: Ochii lui sunt închise, inima lui este rupt

And Solitaire's the only game in town
Versuri sensul: Şi Solitaire joc numai în oraş
And every road that takes him, takes him down
Versuri sensul: Si fiecare drum pe care ia-l, ia-l în jos
And by himself it's easy to pretend
Versuri sensul: Şi prin el însuşi este uşor să se prefacă
She's coming back again
Versuri sensul: Ea se intoarce din nou

And keeping to himself he plays the game
Versuri sensul: Şi păstrarea însuşi el joacă jocul
Without her love it always ends the same
Versuri sensul: Fara dragostea ei se termină întotdeauna acelaşi
While life goes on around him everywhere
Versuri sensul: În timp ce viaţa merge mai departe în jurul lui peste tot
He's playing solitaire
Versuri sensul: El Joaca solitaire

A little hope, goes up in smoke
Versuri sensul: Un pic de speranta, merge în sus în fum
Just how it goes, goes without saying
Versuri sensul: Doar modul în care merge, subînţelege
Solitaire
Versuri sensul: Solitaire
And by himself it's easy to pretend
Versuri sensul: Şi prin el însuşi este uşor să se prefacă
He'll never love again
Versuri sensul: El niciodată nu veţi dragoste din nou
Oh
Versuri sensul: Oh

And keeping to himself he plays the game
Versuri sensul: Şi păstrarea însuşi el joacă jocul
Without her love it always ends the same
Versuri sensul: Fara dragostea ei se termină întotdeauna acelaşi
While life goes on around him everywhere
Versuri sensul: În timp ce viaţa merge mai departe în jurul lui peste tot
He's playing solitaire
Versuri sensul: El Joaca solitaire
Solitaire, solitaire
Versuri sensul: Solitaire, solitaire
Solitaire-44 (Solitaire-44) Versuri Solitaire-44 (Solitaire-44) Versuri-2