A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Refugiu de dragoste) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Point of Grace-2 (Punct de har-2)

Words & music by john mandeville
Versuri sensul: Cuvinte & muzică de john mandeville

Lord, I need for you to know
Versuri sensul: Doamne, am nevoie să ştiţi pentru
It's only your love, I would die for
Versuri sensul: Acesta este doar dragostea ta, mi-ar muri pentru
So please say you'll never go
Versuri sensul: Deci vă rugăm să spun niciodată nu veţi merge
When you say that you'll stay
Versuri sensul: Când spui că vei rămâne
Words fall short of sentiment
Versuri sensul: Cuvintele sunt lipsiţi de sentimente
As tears fall from my eyes
Versuri sensul: În lacrimi cad din ochii mei
Cause hearts fail on all sides
Versuri sensul: Cauza inimile nu reusesc pe toate laturile
While mine's safe inside
Versuri sensul: În timp ce a mea este în siguranţă în interiorul

(chorus)
Versuri sensul: (refren)
Your refuge of love
Versuri sensul: Refugiu ta de dragoste
Oh, you're my refuge of love
Versuri sensul: Oh, tu esti refugiul meu de dragoste
For so long, I never thought I'd find you
Versuri sensul: Pentru atât de mult timp, am crezut niciodată nu aş găsi te
Oh, you're my refuge of love
Versuri sensul: Oh, tu esti refugiul meu de dragoste
Love's never been so right
Versuri sensul: Dragostea niciodată nu a fost atât de dreapta
Love's never been so right
Versuri sensul: Dragostea niciodată nu a fost atât de dreapta
'cause I finally found a haven for my heart
Versuri sensul: pentru ca am găsit în sfârşit un loc pentru inima mea
In your refuge of love
Versuri sensul: În refugiu ta de dragoste

Guess I believed you'd come and go
Versuri sensul: Ghici am crezut-ar veni şi du-te
Like every other love in my life
Versuri sensul: Ca fiecare alte dragoste în viaţa mea
And, oh, I tried you so
Versuri sensul: Şi, oh, am încercat tu atât
Yet faithfully, your patience won my willingness
Versuri sensul: Încă fidel, rabdarea ta a câştigat dorinţa mea
And slowly it became clear to me
Versuri sensul: Şi încet a devenit clar pentru mine
That you gave you life
Versuri sensul: Te-ai dat viata
So I could spend mine in...
Versuri sensul: Deci am putea petrece meu în...

(repeat chorus) 3x
Versuri sensul: (chorus repetare) 3 x

Refuge of Love (Refugiu de dragoste) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace