A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Promise My Prayers-2 (Promisiunea mea rugaciuni-2) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Girls of Grace-2 (Fete de har-2)

I'll cover, I'll cover you, I'll cover
Versuri sensul: Voi acoperi, vă voi acoperi, voi acoperi
Hey now you know it's true
Versuri sensul: Hei acum ştiţi este true
After all that we've been through
Versuri sensul: După tot ce am fost prin
You can count on me
Versuri sensul: Puteţi conta pe mine
When it comes down to the end
Versuri sensul: Când se ajunge la capătul
I will always be your friend
Versuri sensul: Eu voi fi întotdeauna al tău prieten
No matter where you go
Versuri sensul: Indiferent unde te duci
I want you to know now
Versuri sensul: Vreau să ştiu acum

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
I promise my prayers
Versuri sensul: Promit rugăciunile mele
I promise my heart
Versuri sensul: Promit inima mea
I'll be thinking of you
Versuri sensul: Voi fi de gândire de tine
Wherever you are
Versuri sensul: Oriunde ai fi
When the daylight is done
Versuri sensul: Atunci când lumina zilei se face
When the night is so dark
Versuri sensul: Când noapte este atât de întuneric
When I cannot be there
Versuri sensul: Când nu pot fi acolo
I promise my prayers
Versuri sensul: Promit rugăciunile mele

Down each road we take
Versuri sensul: Fiecare drum ne ia
We're joined together when we pray
Versuri sensul: Ne esti alăturat împreună atunci când ne rugăm
No matter where life leads
Versuri sensul: Nu contează unde duce viaţa
I will lift you up
Versuri sensul: Eu va ridica-te
You'll be covered by his love
Versuri sensul: Vă veţi fi acoperite de dragostea lui
The angels will find you
Versuri sensul: Îngerii vor gasi
I'm here to remind you now
Versuri sensul: Eu sunt aici să vă reamintesc acum

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
I'll cover, I'll cover you, I'll cover
Versuri sensul: Voi acoperi, vă voi acoperi, voi acoperi

Beyond our understanding
Versuri sensul: Dincolo de înţelegerea noastră
His hand is moving and we stand amazed
Versuri sensul: Mâna se deplasează şi vom sta uimit
I pray His love will guide you
Versuri sensul: Te rog iubirea sa va va ghida
I know He's there beside you always
Versuri sensul: Ştiu că el este acolo langa tine mereu

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
Promise My Prayers-2 (Promisiunea mea rugaciuni-2) Versuri Promise My Prayers-2 (Promisiunea mea rugaciuni-2) Versuri-2 Promise My Prayers-2 (Promisiunea mea rugaciuni-2) Versuri-3 Promise My Prayers-2 (Promisiunea mea rugaciuni-2) Versuri-4

Mai multe albume de la Punct de Grace