A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Pe lui Dumnezeu verde pământ) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: How You Live (Cum ai trăi)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Versuri sensul: Pe Dumnezeu pe pamant verde ocean înoată în genial blues
The yellow sun warms me and you
Versuri sensul: Soare galben incalzeste-mi şi tu
'Til it's chased by an iridescent moon
Versuri sensul: 'Til este urmarit de o luna irizată
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ munti urca cu purple haze
Against a sky of stormy grays
Versuri sensul: Împotriva un cer gri furtunoasă
There are ebony nights and silver days
Versuri sensul: Sunt emo nopţi şi zile de argint
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

We live, we laugh and love and dance
Versuri sensul: Trăim, vom râde şi dragoste şi dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Versuri sensul: Pentru ca Dumnezeu face toate lucrurile frumoase şi perfect în mâinile lui
We rise from the ashes of our past
Versuri sensul: Vom ridica din cenuşa trecutului nostru
'Cause we've learned the truth at last
Versuri sensul: Pentru ca am aflat in sfarsit adevarul
Love is not blind
Versuri sensul: Dragostea nu este orb
Every color shines
Versuri sensul: Fiecare culoare straluceste
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

On God's green earth...if eery color was the same
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ... în cazul în care culoarea fricos a fost la fel
And every child had just one name
Versuri sensul: Şi fiecare copil a avut doar un singur nume
There'd be no beauty for each of us to claim
Versuri sensul: Nu ar fi nici o frumuseţe pentru fiecare dintre noi să pretindă

On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ
We see the scars of yesterday
Versuri sensul: Vom vedea cicatrici de ieri
Of wars that we cannot erase
Versuri sensul: Wars, care ne poate şterge
But we can walk hand in hand in healing grace
Versuri sensul: Dar putem merge mână în mână în har de vindecare
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

We live, we laugh and love and dance
Versuri sensul: Trăim, vom râde şi dragoste şi dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Versuri sensul: Pentru ca Dumnezeu face toate lucrurile frumoase şi perfect în mâinile lui
We rise from the ashes of our past
Versuri sensul: Vom ridica din cenuşa trecutului nostru
'Cause we've learned the truth at last
Versuri sensul: Pentru ca am aflat in sfarsit adevarul
Love is not blind
Versuri sensul: Dragostea nu este orb
Every color shines
Versuri sensul: Fiecare culoare straluceste
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

(bridge)
Versuri sensul: (Podul)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Versuri sensul: Ce se întâmplă dacă durat doar râuri şi ura tot topit departe?
We can live in peace today!
Versuri sensul: Putem trăi în pace astăzi!
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

We live, we laugh and love and dance
Versuri sensul: Trăim, vom râde şi dragoste şi dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Versuri sensul: Pentru ca Dumnezeu face toate lucrurile frumoase şi perfect în mâinile lui
We live, we laugh and love and dance
Versuri sensul: Trăim, vom râde şi dragoste şi dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Versuri sensul: Pentru ca Dumnezeu face toate lucrurile frumoase şi perfect în mâinile lui
We rise from the ashes of our past
Versuri sensul: Vom ridica din cenuşa trecutului nostru
'Cause we've learned the truth at last
Versuri sensul: Pentru ca am aflat in sfarsit adevarul
Love is not blind
Versuri sensul: Dragostea nu este orb
Every color shines
Versuri sensul: Fiecare culoare straluceste
On God's green earth
Versuri sensul: Pe lui Dumnezeu verde pământ

On God's Green Earth (Pe lui Dumnezeu verde pământ) Versuri On God's Green Earth (Pe lui Dumnezeu verde pământ) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace