A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

My Old Flame-26 (Meu vechi flacără-26) Versuri

Artisti: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumul: Non Stop Music-2 (Non Stop muzica-2)

My old flame
Versuri sensul: Meu vechi flacără
I can't even think of his name
Versuri sensul: Mă pot gândi chiar şi de numele lui
But it's funny now and then
Versuri sensul: Dar este ciudat acum şi apoi
How my thoughts go flashing back again
Versuri sensul: Cum gândurile mele merge intermitent înapoi din nou
To my old flame
Versuri sensul: Meu vechi flacără
My old flame
Versuri sensul: Meu vechi flacără
My new lovers all seem so tame
Versuri sensul: Iubirile mele noi toate par atât de blând
For I haven't met a gent
Versuri sensul: Pentru am nu s-au întâlnit un gent

So innocent or elegant
Versuri sensul: Aşa de nevinovat sau elegante
As my old flame
Versuri sensul: Ca meu flacără vechi

I've met so many men
Versuri sensul: Am întâlnit atât de mulţi bărbaţi
With fascinating ways
Versuri sensul: Cu modalităţi de fascinant
A fascinating gaze in their eyes
Versuri sensul: Un fascinant privirea din ochii lor
Some who sent me up to the skies
Versuri sensul: Unii dintre cei care mi-a trimis până la cer
But their attempts at love
Versuri sensul: Dar încercările lor de dragoste
Were only imitations of
Versuri sensul: Au fost doar imitaţii de
My old flame
Versuri sensul: Meu vechi flacără
I can't even think of his name
Versuri sensul: Mă pot gândi chiar şi de numele lui
But I'll never be the same
Versuri sensul: Dar eu voi fi niciodată la fel
Until I discover what became
Versuri sensul: Până când descopăr că ceea ce a devenit
Of my old flame
Versuri sensul: Meu vechi flăcării

I've met so many men
Versuri sensul: Am întâlnit atât de mulţi bărbaţi
With fascinating ways
Versuri sensul: Cu modalităţi de fascinant
A fascinating gaze in their eyes
Versuri sensul: Un fascinant privirea din ochii lor
Some who sent me up to the skies
Versuri sensul: Unii dintre cei care mi-a trimis până la cer
But their attempts at love
Versuri sensul: Dar încercările lor de dragoste
Were only imitations of
Versuri sensul: Au fost doar imitaţii de
My old flame
Versuri sensul: Meu vechi flacără
I can't even think of his name
Versuri sensul: Mă pot gândi chiar şi de numele lui
But I'll never be the same
Versuri sensul: Dar eu voi fi niciodată la fel
Until I discover what became
Versuri sensul: Până când descopăr că ceea ce a devenit
Of my old flame
Versuri sensul: Meu vechi flăcării
My Old Flame-26 (Meu vechi flacără-26) Versuri My Old Flame-26 (Meu vechi flacără-26) Versuri-2 My Old Flame-26 (Meu vechi flacără-26) Versuri-3 My Old Flame-26 (Meu vechi flacără-26) Versuri-4

Mai multe albume de la NAT King Cole