A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Mai mult decat nimic-3) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Rarities & Remixes-1 (Raritati & remixuri-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Versuri sensul: Class = "liric-corp" > Yo, am futut niciodata Wayne, am futut niciodata Drake
All my life, man, fuck's sake
Versuri sensul: Toată viaţa mea, om, fuck pe dragul
If I did I did a menage with 'em
Versuri sensul: Dacă am făcut am făcut un menage cu 'em
And let 'em eat my ass like a cupcake
Versuri sensul: Şi să-i mănânce fundul meu ca o prajitura
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Versuri sensul: Omul meu complet, el a mancat doar, eu nu raţă nimeni dar banda
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Versuri sensul: Da, asta era un set pentru un punchline pe banda adeziva
Worried bout if my butt's fake
Versuri sensul: Bout îngrijorat dacă fundul meu fals
Worried 'bout John's singing us Drake
Versuri sensul: Îngrijorat ' bout John ne pe cântând Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Versuri sensul: Aceste fete sunt fiii mei, John si Kate plus 8
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Versuri sensul: Când am mers în, stea drept, nu-mi dau o dracu ' dacă era târziu
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Versuri sensul: Confruntarea cu omul meu pe un G5 este ideea mea de a o actualizare
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Versuri sensul: Colibă colibă una, două, tate mari, mare fundul prea
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Versuri sensul: Dracu cu ei negrii real care nu spune negrii ce ei până la
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Versuri sensul: Trebuia să arate căţelele unde este partea de sus, Degetul inelar, unde roca este
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Versuri sensul: Aceste sape nu a putut testa mine chiar în cazul în care numele lor a fost pop quiz
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Versuri sensul: Rău căţele care ma culc cu, nebun căţelele noi nu te dracu de-a cu
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Versuri sensul: Eu nu te pui cu ei pui daca nu au trecut numele este cotlet
Let it soak in, like seasonin'
Versuri sensul: Să-l scufunda în, cum ar fi seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Versuri sensul: Şi spune-le, spune-le sufla-mi, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Versuri sensul: Ridica sticla şi Cupa în cer
Sparks in the air like the fourth of July
Versuri sensul: Scântei în aer ca al patrulea iulie
Nothing but bad bitches in here tonight
Versuri sensul: Nimic, dar rău căţele aici in seara asta
Oh, if you lame and you know it be quiet
Versuri sensul: Oh, dacă tu lame si tu stii asta stfu
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Versuri sensul: Nimic dar negrii real numai, rău căţelele doar
Rich niggas only, independent bitches only
Versuri sensul: Bogat negrii, independente căţelele doar
Boss niggas only, thick bitches only
Versuri sensul: Boss doar negrii, grosime căţelele doar
I got my real niggas here by my side, only
Versuri sensul: I luat meu negrii real aici de partea mea, numai

I never fucked Nicki cause she got a man
Versuri sensul: Am futut niciodata Nicki cauza ea a ajuns un om
But when that's over then I'm the first in line
Versuri sensul: Dar atunci când aceasta este peste, atunci eu sunt primul în linie
And the other day in her Maybach
Versuri sensul: Şi altă zi în ei Maybach
I thought god damn, this is the perfect time
Versuri sensul: Am crezut ca naiba, acest lucru este perfect timp
We had just come from that video
Versuri sensul: Tocmai am venit de la acest video
You know LA traffic, how the city slow
Versuri sensul: Ştiţi LA trafic, cum oraşul lent
She was sitting down on that big butt
Versuri sensul: Ea a fost şedinţei în jos pe acel fund mare
But I was still staring at the titties though
Versuri sensul: Dar eu încă a fost uită la tate deşi
Yeah, low key it may be high key
Versuri sensul: Da, scăzut cheie poate fi ridicat cheie
I been peeped that you like me you know
Versuri sensul: Am fost peeped că ai vrea să ştii
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Versuri sensul: Cine dracu chiar vrei să fie cu în afară de mine?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Versuri sensul: Adica acesta nu ia mult pentru noi să facem acest lucru în linişte, adica
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Versuri sensul: Ea spune că eu sunt obsedat cu grosime femeile şi sunt de acord
That’s right I like my girls BBW, yeah
Versuri sensul: Asta-i drept imi place fetele mele BBW, da
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Versuri sensul: Tip să doresc să sugă uscat şi apoi mananca o masa de prânz cu tine
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Versuri sensul: Atât de gros încât toată lumea în cameră este atât de inconfortabil
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Versuri sensul: Fundul pe Houston Texas, dar aspectul feţei doar ca Claire Huxtable
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Versuri sensul: Oh, da, tu om în oraş când primarul dracu cu tine
The NBA players fuck with you
Versuri sensul: Jucatorii NBA dracu cu tine
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Versuri sensul: Căţelele fund rău faci machiajul si parul dracu cu tine
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Versuri sensul: Oh, asta e cauza cred in ceva, si eu stau pentru ea
And Nicki if you ever tryna fuck
Versuri sensul: Şi Nicki dacă aveţi vreodată tryna dracu
Just give me the heads up so I can plan for it
Versuri sensul: Da-mi capul astfel încât puteţi plan de pentru ea

Raise your bottle and cup in the sky
Versuri sensul: Ridica sticla şi Cupa în cer
Sparks in the air like the fourth of July
Versuri sensul: Scântei în aer ca al patrulea iulie
Nothing but bad bitches in here tonight
Versuri sensul: Nimic, dar rău căţele aici in seara asta
Oh, if you lame and you know it be quiet
Versuri sensul: Oh, dacă tu lame si tu stii asta stfu
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Versuri sensul: Nimic dar negrii real numai, rău căţelele doar
Rich niggas only, independent bitches only
Versuri sensul: Bogat negrii, independente căţelele doar
Boss niggas only, thick bitches only
Versuri sensul: Boss doar negrii, grosime căţelele doar
I got my real niggas here by my side, only
Versuri sensul: I luat meu negrii real aici de partea mea, numai

I never fucked Nicki and that's fucked up
Versuri sensul: Am futut niciodata Nicki si care este futut
If I did fuck she'd be fucked up
Versuri sensul: Dacă am dracu ea ar fi futut
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Versuri sensul: Cine este Hittin ' nu este hittin' corect
Cause she actin' like she need dick in her life
Versuri sensul: Cauza ea actin' ca ea nevoie pula in viata ei
That's another story, I'm no story teller
Versuri sensul: Asta e altă poveste, eu sunt nici un povestitor
I piss greatness like gold is yellow
Versuri sensul: Am pisat măreţia ca aurul este galben
All my goons so overzealous
Versuri sensul: Toate meu goons Deci zelos
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Versuri sensul: Eu sunt de la Holly Groove, Sfânt Mecca
Accountant say I got money for days
Versuri sensul: Contabil spun am primit bani pentru zile
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Versuri sensul: Am agita si I se agită, dar eu sunt blocat în căile mele
My girl from a Bida if she wave
Versuri sensul: Fata mea la o Bida dacă ea val
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Versuri sensul: Copilul si am futut cu o placă de surf, placă de surf
My eyes are so bright, I take cover for shade
Versuri sensul: Ochii mei sunt atât de luminos, iau capacul pentru umbră
Don't have my money? I take mothers instead
Versuri sensul: Nu am banii mei? Eu iau mamele in schimb
You got the hickups, you swallowed the truth
Versuri sensul: Ai hickups, aţi înghiţit adevărul
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Versuri sensul: Apoi te face burp băiat, mă trata ca muschi
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Versuri sensul: Eu sunt vorbesti bout Runnin ' în case cu braţ şi arme de foc
So think about your son and daughter rooms
Versuri sensul: Deci cred despre camerele de fiul si fiica
Got two goons and they got smaller guns
Versuri sensul: Luat două goons şi au luat arme mai mici
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Versuri sensul: Nu este gandire ' bout dumneavoastră camere fiul şi fiica
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Versuri sensul: Acest lucru este doar nebun cioara mea, adica brazy cioara mea
That money talk, I just rephrase it my nigga
Versuri sensul: Că banii vorbesc, eu doar o reformulez cioara mea
Blood gang take the B, I'll behave ya
Versuri sensul: Sânge gaşca ia B, voi să se comporte ya
I'm niggas is for reals
Versuri sensul: Sunt negrii este pentru reals
If you mouth off, I blow your face off
Versuri sensul: În cazul în care aţi gura, am sufla fata ta off
I mean pop-pop-pop, then I take off
Versuri sensul: Adica pop-pop-pop, apoi am scoate
Now you see me, now you don't
Versuri sensul: Acum mă Vezi, acum nu
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Versuri sensul: Ca Jamie Foxx, acţionează ca Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Versuri sensul: 16 într-un clip, unul în camera de
17 Ward bully with 17 bullets
Versuri sensul: 17 Ward bully cu gloanţe de 17
My story is how I went from poor me
Versuri sensul: Povestea mea este cum am plecat de la săraci mi
To police pour me a drink and celebrate with me
Versuri sensul: La politie mi turna o băutură şi sărbători cu mine

Raise your bottle and cup in the sky
Versuri sensul: Ridica sticla şi Cupa în cer
Sparks in the air like the fourth of July
Versuri sensul: Scântei în aer ca al patrulea iulie
Nothing but bad bitches in here tonight
Versuri sensul: Nimic, dar rău căţele aici in seara asta
Oh, if you lame and you know it be quiet
Versuri sensul: Oh, dacă tu lame si tu stii asta stfu
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Versuri sensul: Nimic dar negrii real numai, rău căţelele doar
Rich niggas only, independent bitches only
Versuri sensul: Bogat negrii, independente căţelele doar
Boss niggas only, thick bitches only
Versuri sensul: Boss doar negrii, grosime căţelele doar
I got my real niggas here by my side, only
Versuri sensul: I luat meu negrii real aici de partea mea, numai
More Than Anything-3 (Mai mult decat nimic-3) Versuri More Than Anything-3 (Mai mult decat nimic-3) Versuri-2 More Than Anything-3 (Mai mult decat nimic-3) Versuri-3

Mai multe albume de la Punct de Grace