A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Make It Real-5 (A face It Real-5) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Point of Grace Gift Tin-2 (Punct de tinichea de darul harului-2)

Well we walk, down the road, everyday
Versuri sensul: Ei bine am mers, în jos pe drum, zi cu zi
With a plastic smile and we wave like we're in a parade
Versuri sensul: Cu un zâmbet din plastic şi am val ca suntem într-o parada
Oooh and then we pass one another
Versuri sensul: Oooh, şi apoi vom trece unul pe altul
With a nothing but a "how do you do"
Versuri sensul: Cu un nimic dar o "how do you do"
Oh but it would make me smile
Versuri sensul: Oh, dar s-ar face-mi zambesti
If we'd stop for awhile
Versuri sensul: Dacă ne-ar opri pentru un timp
And just give me the truth now
Versuri sensul: Şi doar dă-mi adevarul acum
We can make it real
Versuri sensul: Putem face o reală
Open your heart
Versuri sensul: Deschide-ţi inima
'Cause that's when you start
Versuri sensul: Pentru ca asta e atunci când începe
To truly feel
Versuri sensul: Să se simtă cu adevărat
We can make it real
Versuri sensul: Putem face o reală
Look in my eyes
Versuri sensul: Uita-te in ochii mei
You feel it inside
Versuri sensul: Când simţiţi că în interiorul
Yea you know you will
Versuri sensul: da tu stii va
We can make it real now now
Versuri sensul: Putem face o reală acum acum
We can make it
Versuri sensul: Putem face
Let your mind take a walk in the rain
Versuri sensul: Lasa mintea ta să ia o plimbare în ploaie
Let your head roll back, taste the joy, remember the pain
Versuri sensul: Lasa capul roll-back, gusta bucuria, amintiţi-vă durerea
'Cause we can talk about the weather
Versuri sensul: Pentru ca putem vorbi despre vreme
We can weather it together my friend
Versuri sensul: Ne pot prognoza l meteo împreună prietenul meu
Yes we can
Versuri sensul: da, putem
And the sun will shine on your heart and mine
Versuri sensul: Şi soarele va straluci pe inima ta şi a mea
We will feel it again and again and again
Versuri sensul: Vom simţi din nou şi din nou şi din nou
Chorus
Versuri sensul: Cor
This life that we're liven
Versuri sensul: Această viaţă care ne anima
It's all that we're given
Versuri sensul: Este tot ce ne esti dat
There's so little precious time
Versuri sensul: Este atât de puţin preţioase timp
Cause now it's the moment
Versuri sensul: Cauza, acum e momentul
Let your emotions breathe in the open sky
Versuri sensul: Lasa emotiile respira în cerul deschis
Fly
Versuri sensul: Zbura
We can make it real now
Versuri sensul: Putem face reale acum
We can try to make it real
Versuri sensul: Putem încerca a face reale
Oh yea
Versuri sensul: o, da
Open your heart
Versuri sensul: Deschide-ţi inima
'Cause that's when you start
Versuri sensul: Pentru ca asta e atunci când începe
To truly feel
Versuri sensul: Să se simtă cu adevărat
We can make it real
Versuri sensul: Putem face o reală
Look in my eyes
Versuri sensul: Uita-te in ochii mei
You'll feel it inside
Versuri sensul: Veţi simţi că în interiorul
Yea you know you will
Versuri sensul: da tu stii va
Open your heart
Versuri sensul: Deschide-ţi inima
'Cause that's when you start
Versuri sensul: Pentru ca asta e atunci când începe
To truly feel
Versuri sensul: Să se simtă cu adevărat
We can make it
Versuri sensul: Putem face
We can make it real
Versuri sensul: Putem face o reală
Yea you know we can
Versuri sensul: da ştii că ne putem
We can make it real
Versuri sensul: Putem face o reală
Yea
Versuri sensul: da
Make It Real-5 (A face It Real-5) Versuri Make It Real-5 (A face It Real-5) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace