A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Pierdut în dragostea ta-1) Versuri

Artisti: At Vance (La Vance)

Albumul: No Escape-3 (Nici o evadare-3)

The summer breeze in your hair
Versuri sensul: Adiere de vara in parul tau
Seems to be so warm and tender
Versuri sensul: Pare a fi atât de cald şi de licitaţie
Is your love really true
Versuri sensul: Dragostea ta este într-adevăr adevărat
That it can't stand anything
Versuri sensul: Că ea nu poate rezista nimic
Where we gotta go through
Versuri sensul: Unde trebuie sa mergem
Then I'll send my love to you
Versuri sensul: Atunci voi trimite dragostea mea pentru tine

Through the dark and the night
Versuri sensul: Prin întuneric şi noapte
Through the day and the light
Versuri sensul: Prin zi si lumina
I will hold you forever
Versuri sensul: Eu va organiza vă pentru totdeauna
Anywhere that you go
Versuri sensul: Oriunde te duci
I would share all my dreams
Versuri sensul: Accesul la toate visele mele
But it seems that you don't understand
Versuri sensul: Dar se pare ca tu nu intelegi

That I am lost in your love
Versuri sensul: Că mi-am pierdut în dragostea ta
'Cause you
Versuri sensul: Pentru ca tu
Came like a force from above
Versuri sensul: A venit ca o vigoare de mai sus
So I will open my heart
Versuri sensul: Deci voi deschide inima mea
Won't you try
Versuri sensul: Nu încercaţi
Try to make a new start
Versuri sensul: Încercaţi să facă un nou început

But times may change as they say
Versuri sensul: Dar ori se poate schimba după cum se spune
But my love for you is far beyond their range
Versuri sensul: Dar dragostea mea pentru tine este dincolo de gama lor
Nobody's with me as I'm on my way
Versuri sensul: Nimeni nu este cu mine ca eu sunt pe drumul meu
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Versuri sensul: priveliştea oferită de valurile în mare cercetare pentru destinul meu

Through the dark and the night
Versuri sensul: Prin întuneric şi noapte
Through the day and the light
Versuri sensul: Prin zi si lumina
I will hold you forever
Versuri sensul: Eu va organiza vă pentru totdeauna
Anywhere that you go
Versuri sensul: Oriunde te duci
I would share all my dreams
Versuri sensul: Accesul la toate visele mele
But it seems that you don't understand
Versuri sensul: Dar se pare ca tu nu intelegi

That I am lost in your love
Versuri sensul: Că mi-am pierdut în dragostea ta
'Cause you
Versuri sensul: Pentru ca tu
Came like a force from above
Versuri sensul: A venit ca o vigoare de mai sus
So I will open my heart
Versuri sensul: Deci voi deschide inima mea
Won't you try
Versuri sensul: Nu încercaţi
Try to make a new start
Versuri sensul: Încercaţi să facă un nou început
Lost In Your Love-1 (Pierdut în dragostea ta-1) Versuri Lost In Your Love-1 (Pierdut în dragostea ta-1) Versuri-2