A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Live to Die (Direct la Die) Versuri

Artisti: Raekwon (Raekwon)

Albumul: Fly International Luxurious Art-1 (Zbura internaţionale lux Art-1)

Ayo gas station Sammy, rich nigga live in Miami
Versuri sensul: Ayo benzinarie Sammy, bogat cioara locuiesc în Miami
They killed him and lived with his family
Versuri sensul: Ei l-au ucis şi au trăit împreună cu familia sa
He was drunk spazzin' on a young nigga with cash
Versuri sensul: El a fost beat spazzin' pe o cioara tineri cu numerar
They did the best to him, whooped his ass
Versuri sensul: Au făcut cele mai bune pentru el, whooped fundul lui
Bloody out, his ear was ripped, they know he loved his music
Versuri sensul: Sângeroase afară, urechea lui a fost rupt, ştiu că el a iubit muzica lui
They poked him twice, his gear was ripped
Versuri sensul: Au poked-l de două ori, echipamentul său a fost furat
Ninja style, niggas whipped him with a Benz belt, broke his arm
Versuri sensul: Ninja stil, negrii biciuit-l cu o curea Benz, a rupt braţul lui
Crushed his Audemars with whelps
Versuri sensul: Zdrobit lui Audemars cu whelps
On his face, they was slappin' him, fake ass rapper
Versuri sensul: Pe faţa lui, au fost slappin' el, rapper-ul fals fundul
Old ass gun, pussy get Tinactin
Versuri sensul: Veche arma de fund, pasarica obţine Tinactin
Medicine face, nigga, they opened his mouth
Versuri sensul: Fata de medicina, cioara, s-a deschis gura lui
A few gold fell out, wheel him out
Versuri sensul: Câţiva au căzut aur, roata-l
He thinkin' he a gangsta?
Versuri sensul: El de gândire ' el un gangsta?
Quit playin', listenin' to Sid and them
Versuri sensul: Părăsiţi jucam, asculti Sid şi le
Because he sat up in bed to bid with 'em
Versuri sensul: Deoarece el şedea în pat să liciteze cu 'em
Fishcakes, bubblegum shrimps in his Timbs
Versuri sensul: Fishcakes, crevete gumă de mestecat în lui Timbs
He had 12 and a half on, only wore 10
Versuri sensul: El a avut 12 si jumatate, purtat doar 10
Niggas is lame, and I'm sayin'
Versuri sensul: Negrii este lame, şi eu spun "
All that hard, no damn frame, how you playin'?
Versuri sensul: Nu tot aşa de greu, la naiba cadru, cum te joci '?
Thought you bubble with the big Willies, flyin' in fast cars
Versuri sensul: Crezut că ai bule cu mare Willies, flyin' în masini rapide
And get busy, now he sittin' there lookin' dizzy
Versuri sensul: Si sa ocupat, acum el stau acolo uit ameţit
Don't look at Chef, nigga look at your rep
Versuri sensul: Nu te uita la Chef, cioara privire la rep
What dinosaur game you playin', they playin' death
Versuri sensul: Ce dinozaur joc va jucam, le jucam moartea
Tax man comin', you can feel it
Versuri sensul: Fiscale om vine, vă puteţi simţi l
Besides, hold the ratchets in both arms
Versuri sensul: În plus, ţineţi ratchets în ambele braţe
They gave it to him, peel it
Versuri sensul: L-au dat la el, coaja se

Kill niggas, let it die, live with the feelings
Versuri sensul: Ucide negrii, lăsaţi să moară, să trăiască cu sentimentele
We don't know no other way, just get millions
Versuri sensul: Nu ştim nici un alt mod, chiar a lua milioane
Pyrex kings and the cartels connected
Versuri sensul: Pyrex regi şi cartelurile conectat
Scars there, put your money up in wash wells
Versuri sensul: Cicatrici acolo, pune banii în puţuri de spălare

Kill niggas, let it die, live with the feelings
Versuri sensul: Ucide negrii, lăsaţi să moară, să trăiască cu sentimentele
We don't know no other way, just get millions
Versuri sensul: Nu ştim nici un alt mod, chiar a lua milioane
Pyrex kings and the cartels connected
Versuri sensul: Pyrex regi şi cartelurile conectat
Scars there, put your money up in wash wells
Versuri sensul: Cicatrici acolo, pune banii în puţuri de spălare

Indian Femi from Toronto
Versuri sensul: Andreea indiene din Toronto
Him and his horse, Ganny and Ronald, two wild sopranos
Versuri sensul: El şi calul său, Sebastian şi Ronald, două soprane sălbatice
Runnin' through ice, and niggas fall back
Versuri sensul: Runnin ' prin gheata, si negrii se retragă
They bumped in the crunch, out of Eglinton
Versuri sensul: Au întâlnit în criza, din Eglinton
Selected niggas coal black
Versuri sensul: Selectat negrii cărbune negru
Used to wash them niggas up for chump change
Versuri sensul: Utilizate pentru a le spăla negrii pentru schimbare cotlet
Somethin' was strange, feds was listenin', ran out of the gun range
Versuri sensul: Ceva era ciudat, federalii s-a asculti, a fugit din gama arma
Son I feel vibes, not knowin' this was the time
Versuri sensul: Fiul simt vibratii, nu knowin' acest lucru a fost de timpul
To get away, but they rolled on alive
Versuri sensul: Să scape, dar au rulat pe viu
Black freeze out of the bushes, came deezed
Versuri sensul: Negru congela din tufişuri, a venit deezed
Big three pound, four of them were beams
Versuri sensul: Mare lira trei, patru dintre ele au fost grinzi
When they rushed him they cuffed him, we cussed them
Versuri sensul: Atunci când ei s-au grabit-l ei cuffed-l, am părere le
Yo what the fuck?
Versuri sensul: Yo ce dracu?
You doin' life, little nigga, who the sucker, what?
Versuri sensul: Faci ' viata, cioara mică, care fraiere, ce?
Black was mad, he went for the cop's mag
Versuri sensul: Black a fost nebun, el a mers pentru politist mag
They started susslin', the shot rang, that's bad
Versuri sensul: Au început să susslin ", împuşcat sunat, care este rău
Black fellow was mizzed, like 33 Ds
Versuri sensul: Negru a fost mizzed, ca 33 Ds
Let off 100 shots, went mad
Versuri sensul: Da drumul 100 de fotografii, înnebunit

Kill niggas, let it die, live with the feelings
Versuri sensul: Ucide negrii, lăsaţi să moară, să trăiască cu sentimentele
We don't know no other way, just get millions
Versuri sensul: Nu ştim nici un alt mod, chiar a lua milioane
Pyrex kings and the cartels connected
Versuri sensul: Pyrex regi şi cartelurile conectat
Scars there, put your money up in wash wells
Versuri sensul: Cicatrici acolo, pune banii în puţuri de spălare

Kill niggas, let it die, live with the feelings
Versuri sensul: Ucide negrii, lăsaţi să moară, să trăiască cu sentimentele
We don't know no other way, just get millions
Versuri sensul: Nu ştim nici un alt mod, chiar a lua milioane
Pyrex kings and the cartels connected
Versuri sensul: Pyrex regi şi cartelurile conectat
Scars there, put your money up in wash wells
Versuri sensul: Cicatrici acolo, pune banii în puţuri de spălare
Live to Die (Direct la Die) Versuri Live to Die (Direct la Die) Versuri-2
Această pagină este concepută pentru a furniza versurile melodiilor din Direct la Die care sunt colectate în albumul Zbura internaţionale lux Art-1 creat de cântăreața Raekwon. Aveți posibilitatea să citiți următoarea versiune text a Direct la Die. Dacă sunteți interesat de alte melodii din același album, vă rugăm să faceți clic pe Direct la Die. Pentru a găsi o listă cuprinzătoare de albume de la aceeași cântăreață, doar faceți clic pe Raekwon. Dacă vă place astfel de versuri cântec, puteți adăuga această pagină la favorite. Pentru comoditate, puteți descărca, de asemenea, versiunea de imagine de Direct la Die pentru a imprima, sau puteți partaja cu prietenii prin E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. La sfârșitul acestei pagini, veți vedea versurile cântecului de Direct la Die în alte 42 de limbi, inclusiv arabă, Cehă, daneză, germană, greacă, finlandeză, franceză, ebraică, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, olandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, Română, rusă, thailandeză, etc. Pe de o parte, vă rugăm să ne scrieți dacă aveți nevoie de versuri Song în versiunea PDF sau doriți să descărcați MP3 de Direct la Die pentru drum liber. Pe de altă parte, dacă știți de alte melodii care nu sunt incluse în acest album, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. O vom include în următoarea actualizare a bazei noastre de date.