A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Little Town-5 (Oraş mic-5) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Tennessee Christmas: A Holiday Collection (Tennessee Crăciun: O colecţie de vacanţă)

Oh, little town of Bethlehem
Versuri sensul: Oh, micul oraş Betleem
How still we see thee lie
Versuri sensul: Cum mai vedem te Mint
Above thy deep and dreamless sleep
Versuri sensul: Deasupra ta somn adânc şi fără vise
The silent stars go by
Versuri sensul: Stelele tăcut du-te

Yet in thy dark streets shineth
Versuri sensul: Încă în ta străzi întuneric străluceşte
The everlasting light
Versuri sensul: Lumina veşnică
The hopes and fears of all the years
Versuri sensul: Speranţele şi temerile de toţi anii
Are met in thee tonight
Versuri sensul: Sunt îndeplinite în tine in seara asta

For Christ is born of Mary
Versuri sensul: Pentru Hristos, este născut din maria
And gathered all above
Versuri sensul: Şi s-au adunat toate de mai sus
While mortals sleep the angels keep
Versuri sensul: În timp ce dormi muritori îngerii păstrează
Their watch of wond'ring love
Versuri sensul: Lor de ceas wond'ring iubirii

Oh, morning stars together
Versuri sensul: Oh, dimineaţa stele împreună
Proclaim the holy birth
Versuri sensul: Vesti naşterea Sfântului
And praises sing to God, the King
Versuri sensul: Şi laude cânta lui Dumnezeu, regele
And peace to men on earth
Versuri sensul: Și pace oamenilor pe pământ


Little Town-5 (Oraş mic-5) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace