A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Justified-7 (Justificată-7) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Point of Grace Gift Tin-2 (Punct de tinichea de darul harului-2)

I've tried everything I know
Versuri sensul: Am incercat tot ce ştiu
Just to earn a piece of mercy for my soul
Versuri sensul: Doar pentru a câştiga o bucată de Milostenie pentru sufletul meu
Despite my strain
Versuri sensul: În ciuda mea tulpina
Guilty I remained
Versuri sensul: Am rămas vinovat
Then I found forgiveness
Versuri sensul: Apoi am găsit iertare
I found grace
Versuri sensul: Am găsit har
All condemnation You've erased
Versuri sensul: Toată condamnarea pe care le-am sters
Taking my death and giving me life
Versuri sensul: Luând moartea mea şi să-mi dea viata
I have been justified
Versuri sensul: Am au fost justificate
You gave hope a place to stand
Versuri sensul: M-ai dat speranta un loc să stea
Paying all the cost Your holiness demands
Versuri sensul: Plata tuturor costurilor Sanctităţii voastre cere
Free from all
Versuri sensul: Gratuit la toate
All that I deserve
Versuri sensul: Tot ce am merita
I found forgiveness
Versuri sensul: Am găsit iertare
I found grace
Versuri sensul: Am găsit har
All condemnation You've erased
Versuri sensul: Toată condamnarea pe care le-am sters
Taking my death and giving me life
Versuri sensul: Luând moartea mea şi să-mi dea viata
I have been justified
Versuri sensul: Am au fost justificate
Freedom from my darkest hours
Versuri sensul: Libertatea de la cele mai întunecate oră mea
Freedom to be in the light
Versuri sensul: Libertatea de a fi în lumină
Freedom I am blameless in Your sight
Versuri sensul: Libertatea sunt fără prihană în ochii tăi
I found forgiveness
Versuri sensul: Am găsit iertare
I found grace
Versuri sensul: Am găsit har
All condemnation You've erased
Versuri sensul: Toată condamnarea pe care le-am sters
Taking my death and giving me life
Versuri sensul: Luând moartea mea şi să-mi dea viata
I have been justified
Versuri sensul: Am au fost justificate
Justified-7 (Justificată-7) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace