A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Doesn't Care-1 (Isus nu îngrijire-1) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Life, Love & Other Mysteries-1 (Viaţa, dragostea & alte mistere-1)

You tell me no one would love you
Versuri sensul: Sa-mi spui nici unul-ar plăcea
if they could see deep inside.
Versuri sensul: în cazul în care acestea ar putea vedea adânc în interiorul.
You say your friends might desert you
Versuri sensul: Spune prietenilor tăi putea desert te
if they knew the truth you hide.
Versuri sensul: în cazul în care ştiau adevărul vă ascundeţi.
Well, there's one who knows you better
Versuri sensul: Ei bine, este una care te cunoaşte mai bine
than you know yourself.
Versuri sensul: decât te cunoşti pe tine însuţi.
And he still loves you more
Versuri sensul: Şi el încă te mai iubeste
than anybody else.
Versuri sensul: decât oricine altcineva.

Chorus:
Versuri sensul: Cor:
Jesus doesn't care
Versuri sensul: Isus nu-i pasă
what you've done before.
Versuri sensul: ce ai făcut înainte.
How you've rebelled
Versuri sensul: Cum te-am revoltat
or slammed the door.
Versuri sensul: sau trântit uşa.
No matter how far you've run
Versuri sensul: Nu contează cât de departe aţi executaţi
or how long you've been untrue,
Versuri sensul: sau cat timp ai fost neadevărat,
Jesus doesn't care;
Versuri sensul: Isus nu-i pasă;
he still offers forgiveness to you.
Versuri sensul: el încă mai oferă iertare la tine.

For so long you've run from the father
Versuri sensul: Atât de mult timp-am alerga la tatăl
into a life of sin.
Versuri sensul: într-o viaţă de păcat.
And each time he lovingly called you,
Versuri sensul: Şi de fiecare dată el a chemat cu dragoste,
you turned your back on him.
Versuri sensul: ai transformat înapoi pe el.
No matter if your failures are great or small;
Versuri sensul: Nu contează dacă eşecuri sunt mari sau mici;
there's no way to hide them, he already knows them all.
Versuri sensul: nu există nici o modalitate de a le ascunde, el ştie deja le pe toate.

Repeat Chorus
Versuri sensul: Repetare cor

How many tears will you cry
Versuri sensul: Cate lacrimi va plange
til you cry out to the father?
Versuri sensul: til te striga la tatăl?
So many tears.
Versuri sensul: Atât de multe lacrimi.
An honest plea for mercy
Versuri sensul: O pledoarie cinstit pentru mila
he will not deny.
Versuri sensul: El nu va refuza.
Trust him and you're gonna find.
Versuri sensul: Încredere-l şi tu mergi pentru a găsi.

Repeat Chorus
Versuri sensul: Repetare cor
Jesus Doesn't Care-1 (Isus nu îngrijire-1) Versuri Jesus Doesn't Care-1 (Isus nu îngrijire-1) Versuri-2 Jesus Doesn't Care-1 (Isus nu îngrijire-1) Versuri-3 Jesus Doesn't Care-1 (Isus nu îngrijire-1) Versuri-4

Mai multe albume de la Punct de Grace