A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing-1 (El este cel mai bun lucru pe care-1) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Rarities & Remixes-1 (Raritati & remixuri-1)

He's a light unto my pathway
Versuri sensul: El este o lumină zis calea mea
He's a lamp unto my feet
Versuri sensul: El este o candelă pentru picioarele mele
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Versuri sensul: Când am fost sinkin', sinkin' în păcat şi durere
He came along and rescued me
Versuri sensul: El a venit şi mi-a salvat
He's a joy, joy of salvation
Versuri sensul: El este o bucurie, bucuria mântuirii
He's all the world to me, to me
Versuri sensul: El este toată lumea la mine, la mine
He saved me and He raised me
Versuri sensul: El mi-a salvat şi el mi-a ridicat
All my sins, He forgave me
Versuri sensul: Toate păcatele mele, mi-a iertat
He's the best thing, best thing to happen to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru, cel mai bun lucru să se întâmple cu mine

I have a friend above all others
Versuri sensul: Am un prieten mai presus de toate celelalte
He's everything to me
Versuri sensul: El este totul pentru mine
His love is deeper, deeper than any ocean
Versuri sensul: Dragostea sa este mai profund, mai profund decât orice ocean
His love is wider than the sea
Versuri sensul: Dragostea sa este mai lată decât Marea
How can I tell just how much I love Him
Versuri sensul: Cum pot spune cât de mult îl iubesc
He's all the world to me, to me
Versuri sensul: El este toată lumea la mine, la mine
He saved me and He raised me
Versuri sensul: El mi-a salvat şi el mi-a ridicat
All my sins, He forgave me
Versuri sensul: Toate păcatele mele, mi-a iertat
He's the best thing, best thing to happen to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru, cel mai bun lucru să se întâmple cu mine

Talkin' bout Jesus
Versuri sensul: Vorbesti prindere Isus

He's the best thing that ever happened to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru care mi sa întâmplat vreodată
The best thing to happen to me
Versuri sensul: Cel mai bun lucru să se întâmple cu mine
You see when he saved me and He raised me
Versuri sensul: Veţi vedea atunci când el mi-a salvat şi el mi-a ridicat
All my sins, He forgave me
Versuri sensul: Toate păcatele mele, mi-a iertat
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru (cel mai bun lucru), cel mai bun lucru să se întâmple cu mine

Well, I have a friend (I have a friend),
Versuri sensul: Ei bine, am un prieten (eu am un prieten),
Wowohwow (above all others)
Versuri sensul: Wowohwow (mai presus de toate celelalte)
He's everything to me
Versuri sensul: El este totul pentru mine
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Versuri sensul: Şi dragostea, este mai profundă (dragostea sa este mai profund... mai profund decât orice ocean)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Versuri sensul: Dragostea sa este mai larg (dragostea lui este mai lată decât Marea)
I can't tell (How can I tell)
Versuri sensul: Nu pot să spun (cum pot sa spun)
How much (just how much I love Him)
Versuri sensul: Cât de mult (doar cât de mult îl iubesc)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Versuri sensul: El este toată lumea (pentru mine), toată lumea, toată lumea la mine
You see when He saved me and He raised me
Versuri sensul: Veţi vedea atunci când el mi-a salvat şi el mi-a ridicat
All my sins, He forgave me
Versuri sensul: Toate păcatele mele, mi-a iertat
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru (cel mai bun lucru), cel mai bun lucru să se întâmple cu mine

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Versuri sensul: Oh, eu sunt talkin' ' bout Isus

He's the best thing to happen to me (He is the)
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru să se întâmple cu mine (a se)
The best thing to happen to me
Versuri sensul: Cel mai bun lucru să se întâmple cu mine
You see when He saved me and He raised me
Versuri sensul: Veţi vedea atunci când el mi-a salvat şi el mi-a ridicat
All my sins He forgave me
Versuri sensul: Toate păcatele mele, el mi-a iertat
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru (cel mai bun lucru), cel mai bun lucru să se întâmple cu mine

I gotta tell somebody
Versuri sensul: Trebuie să spun cineva

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru să se întâmple cu mine (oh, meu Isus)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Versuri sensul: Cel mai bun lucru să se întâmple cu mine (cel mai bun lucru să se întâmple cu mine)
He saved me and He raised me
Versuri sensul: El mi-a salvat şi el mi-a ridicat
All my sins, He forgave me
Versuri sensul: Toate păcatele mele, mi-a iertat
He's the best thing to happen to me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru să se întâmple cu mine

I tried the rest, I had to come on back to the best
Versuri sensul: Am încercat restul, am avut de a veni spate la cele mai bune
He's the best thing to happen to...me
Versuri sensul: El este cel mai bun lucru să se întâmple la... ma
You know that's right!
Versuri sensul: Ştii că asta-i drept!
He's the Best Thing-1 (El este cel mai bun lucru pe care-1) Versuri He's the Best Thing-1 (El este cel mai bun lucru pe care-1) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace