A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-2 (El crede în tine-2) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: How You Live-2 (Cum aţi trăi-2)

You're not hearing the answers you've been praying for
Versuri sensul: Nu sunteţi şedinţei răspunsurile-am fost rugat pentru
You try and try, can't find an open door
Versuri sensul: Aţi încerca şi să încerce, nu pot găsi o uşă deschisă
You're not seeing the miracles not a one in sight
Versuri sensul: Nu te vedem minunile nu unul în ochii
And the way you feel you sure need one tonight
Versuri sensul: Şi modul în care te simţi tu sigur nevoie de unul in seara asta

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Versuri sensul: Credinta ta se prabuseste, picioarele sunt de poticnire
It's so hard to believe in Him
Versuri sensul: Este atât de greu să creadă în el

But He believes in you when you're at your weakest
Versuri sensul: Dar el crede în tine cand esti la ta cel mai slab
And hope's still burning through the night but you can't see it
Versuri sensul: Si sper pe mai arde toata noaptea dar nu pot sa-l
You know in your heart He loves you
Versuri sensul: Tu stii in inima ta el te iubeste
But in those moments when you can't believe it's true
Versuri sensul: Dar în acele momente când pot să cred că este adevărat
He believes in you
Versuri sensul: Crede in tine

Chin deep in the water you tried walking on
Versuri sensul: Chin adânc în apă aţi încercat mersul pe jos pe
And you reach for Him and you think He's gone
Versuri sensul: Ajunge pentru el şi că el a plecat
He's still there beside you with His stubborn love
Versuri sensul: El este încă acolo, langa tine cu dragostea lui incapatanat
No, He never left and He won't give up
Versuri sensul: Nu, niciodată nu a părăsit şi el nu va renunta la

He will protect you until you're rescued
Versuri sensul: El te va proteja până când tu eşti salvat
Oh, there's nothing that He can't do
Versuri sensul: Oh, acolo este că el nu poate face nimic nu

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Versuri sensul: Pentru ca el crede in tine atunci cand esti la ta cel mai slab
And hope's still burning through the night but you can't see it
Versuri sensul: Si sper pe mai arde toata noaptea dar nu pot sa-l
You know in your heart He loves you
Versuri sensul: Tu stii in inima ta el te iubeste
But in those moments when you can't believe it's true
Versuri sensul: Dar în acele momente când pot să cred că este adevărat
He believes in you
Versuri sensul: Crede in tine

You know in your heart He loves you
Versuri sensul: Tu stii in inima ta el te iubeste
But at those moments when you can't believe it's true
Versuri sensul: Dar la acele momente când nu pot să cred e adevarat
He believes in you
Versuri sensul: Crede in tine
He believes in you, He believes in you
Versuri sensul: El crede în tine, crede in tine

He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine

He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine
He believes, He believes, He believes in you
Versuri sensul: El crede, crede, crede in tine


He Believes in You-2 (El crede în tine-2) Versuri He Believes in You-2 (El crede în tine-2) Versuri-2 He Believes in You-2 (El crede în tine-2) Versuri-3 He Believes in You-2 (El crede în tine-2) Versuri-4

Mai multe albume de la Punct de Grace