A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Dispărut sunt zile de întuneric-2) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Life, Love & Other Mysteries-2 (Viaţa, dragostea & alte mistere-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Versuri sensul: Cuvinte & muzica gayla frontierelor, graniţele jeff & phil maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Versuri sensul: Fi încă bate inima mea, iubirea este şoptit numele tau
There were years stumbling in the dark
Versuri sensul: Au existat ani poticnire în întuneric
Fighting back the tears and pain
Versuri sensul: Combaterea înapoi lacrimi şi durere
But love has kept me safe and sound
Versuri sensul: Dar iubirea mi-a păstrat în siguranţă şi sunet
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Versuri sensul: Imposibil de găsit acele zile care parea ca nesfârşitele nopţi
They're behind me now
Versuri sensul: Sunt în spatele meu acum

(chorus)
Versuri sensul: (refren)
Gone are the dark days
Versuri sensul: Dispărut sunt zile în întuneric
That had me so confused
Versuri sensul: Care a avut-mi atât de confuz
Now I'm counting the tender ways
Versuri sensul: Acum contez moduri de licitaţie
That your love has broken through
Versuri sensul: Că dragostea ta este rupt
And through these eyes no longer covered
Versuri sensul: Şi prin aceste ochii nu mai fac obiectul
I see love that's like no other love I've ever known
Versuri sensul: Vad dragostea asta ca si cum nici o altă dragoste-am cunoscut vreodată
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Versuri sensul: Te-ar crede ar ştiu de acum că lumina voastră va lumina drumul meu
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Versuri sensul: Dar dacă vreodată am început să o îndoială şi puterea mea începe să se estompeze
I will be calling out to you
Versuri sensul: Va fi strigând la tine
Each day you give reminds me that your love is true
Versuri sensul: Fiecare zi dai mi-aduce aminte că dragostea ta este adevărat
And it comes shining through
Versuri sensul: Şi vine strălucind prin

(repeat chorus)
Versuri sensul: (chorus repetare)
And as the ages pass
Versuri sensul: Şi ca vârstele trece
Until I breathe my last
Versuri sensul: Până când am respira ultima mea
I will be calling out to you
Versuri sensul: Va fi strigând la tine
Each day you give reminds me that your love is true
Versuri sensul: Fiecare zi dai mi-aduce aminte că dragostea ta este adevărat
And it comes shining through
Versuri sensul: Şi vine strălucind prin

(repeat chorus)
Versuri sensul: (chorus repetare)
And as the ages pass
Versuri sensul: Şi ca vârstele trece
Until I breathe my last
Versuri sensul: Până când am respira ultima mea
I will be calling out to you
Versuri sensul: Va fi strigând la tine
Each day you give reminds me that your love is true
Versuri sensul: Fiecare zi dai mi-aduce aminte că dragostea ta este adevărat
And it comes shining through
Versuri sensul: Şi vine strălucind prin

(repeat chorus)
Versuri sensul: (chorus repetare)
Gone are the dark days
Versuri sensul: Dispărut sunt zile în întuneric
I saw the light
Versuri sensul: Am vazut lumina
I saw the light...
Versuri sensul: Am văzut lumina...
Gone Are the Dark Days-2 (Dispărut sunt zile de întuneric-2) Versuri Gone Are the Dark Days-2 (Dispărut sunt zile de întuneric-2) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace