A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dying to Reach You (Moarte pentru a ajunge la tine) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: 24 [2003] (24 [2003])

He looked through temples of time
Versuri sensul: S-a uitat prin templele de timp
To see you right where you stand
Versuri sensul: Sa te vad dreapta unde stai
He emptied all of himself
Versuri sensul: A golit toate din el însuşi
So he could reach out his hand
Versuri sensul: Asa ca el ar putea ajunge mâna
To give hope and meaning
Versuri sensul: Să dea speranţă şi semnificaţia
To the wasted away
Versuri sensul: A pierdut departe
And you are one of the ones
Versuri sensul: Şi tu eşti unul dintre cei
That he was dying to save
Versuri sensul: Că el era pe moarte pentru a salva

[Chorus:]
Versuri sensul: [Refren:]
He was dying to reach you
Versuri sensul: El era pe moarte pentru a ajunge la tine
Trying to meet you
Versuri sensul: Incearca sa te cunosc
Where you need him most
Versuri sensul: În cazul în care aveţi nevoie de el cel mai
You've been living in search of
Versuri sensul: -Am fost de viaţă în căutare de
The whole truth and real love
Versuri sensul: Tot adevărul şi dragostea adevărată
Your whole life through
Versuri sensul: Toată viaţa ta prin
You can open your heart
Versuri sensul: Puteţi deschide inima ta
'Cause he's dying to reach you
Versuri sensul: Pentru ca el este pe moarte pentru a ajunge la tine

He's standing there at the door
Versuri sensul: El este în picioare acolo la usa
You can hear him call you by name
Versuri sensul: Puteţi auzi-l te sun numele de
He simply waits to forgive
Versuri sensul: El pur şi simplu aşteaptă să ierte
All of the guilt and the shame
Versuri sensul: Toate de vinovăţie şi ruşine
He gave up his own life
Versuri sensul: El a dat propria viaţă
And he still bears the scars
Versuri sensul: Şi el încă mai poartă cicatricile
He only wants to receive you
Versuri sensul: El vrea doar pentru a vă primi
So come as you are
Versuri sensul: Deci, vin aşa cum eşti

[Chorus:]
Versuri sensul: [Refren:]

Oh, he has waited time and time before
Versuri sensul: Oh, el a aşteptat timp şi de timp înainte de
You must be still and know that he is lord
Versuri sensul: Trebuie să fie încă şi ştiu că el este Domnul
Dying to Reach You (Moarte pentru a ajunge la tine) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace