A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down-67 (Jos-67) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Point of Grace Gift Tin-1 (Punct de tinichea de darul harului-1)

Curiosity can get the best of me
Versuri sensul: Curiozitatea poate obţine cel mai bun din mine
As I try to conceive the inconceivable
Versuri sensul: Aşa cum am încerca de a concepe de neconceput
All philosophy is escaping me
Versuri sensul: Toate filosofia este evadarea mi
As I try to believe the unbelievable
Versuri sensul: Aşa cum am încerca să creadă necrezut
I want to believe
Versuri sensul: Vreau sa cred
Without a single question
Versuri sensul: Fără o singură întrebare
Oh Lord hear my confession
Versuri sensul: Oh Doamne auzi mărturisirea mea
Chorus
Versuri sensul: Cor
I know, I know, I know, I know
Versuri sensul: Ştiu, ştiu, ştiu, ştiu
Though I don't know everything
Versuri sensul: Deşi nu ştiu totul
And I believe that I could never truly figure it out
Versuri sensul: Şi eu cred că am putut niciodată cu adevărat o da seama
'Cause You are so much more than me
Versuri sensul: Pentru ca esti mult mai mult decat mine
Above me - beyond me
Versuri sensul: Mai sus de mine - dincolo de mine
So far over my head but I still see You
Versuri sensul: Până în prezent peste capul meu dar eu încă te vad
And I am finally making sense of it all
Versuri sensul: Şi eu sunt în cele din urmă a face sentiment de toate
As the wisdom of this fool begins to fall, fall, fall
Versuri sensul: Ca înţelepciunea de acest prost începe să scadă, toamna, toamna
Down
Versuri sensul: În jos
The story of my soul seems like a broken road
Versuri sensul: Povestea sufletului meu pare a fi un drum rupt
And how I'm standing here is unbelievable
Versuri sensul: Şi cum stau aici este de necrezut
Keep me lost in the mystery - down here on my knees
Versuri sensul: Pastreaza-ma pierdut în taina - aici pe genunchii mei
The only way that I can reach what seems unreachable
Versuri sensul: Singura modalitate ca pot ajunge la ceea ce pare imposibil de găsit
I want to believe
Versuri sensul: Vreau sa cred
Without a single question
Versuri sensul: Fără o singură întrebare
Oh Lord hear my confession
Versuri sensul: Oh Doamne auzi mărturisirea mea
Chorus
Versuri sensul: Cor
Down-67 (Jos-67) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace