A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Cerul albastru-77) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: Free to Fly-1 (Gratuit Fly-1)

On days of gray
Versuri sensul: În zilele de gri
When doubt clouds my view
Versuri sensul: Când o îndoială nori opinia mea
It's so hard to see past my fears
Versuri sensul: Este atât de greu pentru a vedea trecut temerile mele
My strength seems to fade
Versuri sensul: Puterea mea pare să se estompeze
And it's all I can do
Versuri sensul: Şi aceasta este tot ce pot face
To hold on, 'til the light reappears
Versuri sensul: Să stai, 'til lumina † apare din nou
Still, I believe though some rain's bound to fall
Versuri sensul: Totusi, eu cred Desi unele ploaie pe legat de toamna
That you're here next to me
Versuri sensul: Ca esti aici langa mine
And you're over it all
Versuri sensul: Si tu esti peste tot

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]
Lord, the sky's still blue
Versuri sensul: Doamne, cer 's încă albastru
For my hope is in you
Versuri sensul: Speranţa mea este în tine
You're my joy
Versuri sensul: Esti bucuria mea
You're the dream that's still alive
Versuri sensul: Esti visul care este încă în viaţă
Like the wind at my back
Versuri sensul: Ca vântul în spatele meu
And the sun on my face
Versuri sensul: Şi soarele pe fata mea
You are life
Versuri sensul: Sunteţi de viaţă
You're grace
Versuri sensul: Esti harul
You are blue skies
Versuri sensul: Esti cerul albastru
You're my blue skies
Versuri sensul: Esti meu cer albastru

When nights are long
Versuri sensul: Când nopţile sunt lungi
Seems the dark has no end
Versuri sensul: Pare întuneric are fără sfârşit
Still we walk on in light of the truth
Versuri sensul: Încă mai umblăm pe în lumina adevărului
For waiting beyond
Versuri sensul: Pentru aşteptare dincolo
Where the morning begins
Versuri sensul: În cazul în care începe dimineaţa
Is the dawn, and you're mercy anew
Versuri sensul: Este zori, iar tu esti mila din nou
Oh, to believe we're alive in you're love
Versuri sensul: Oh, să cred că suntem în viaţă în tu esti iubire
There is so much to see
Versuri sensul: Există atât de mult pentru a vedea
If we keep looking up
Versuri sensul: În cazul în care ne ţi privirea de

[Chorus]
Versuri sensul: [Refren]

You fill the heavens with hope and a higher love
Versuri sensul: Umple cerurile cu speranţă şi o dragoste mai mare
A picture, a promise for life
Versuri sensul: O imagine, o promisiune pentru viaţă
Blue Skies-77 (Cerul albastru-77) Versuri Blue Skies-77 (Cerul albastru-77) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace