A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Înaintea Tronului harului) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: How You Live (Cum ai trăi)

Before the throne of grace I come
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului vin
Humble and repentant one
Versuri sensul: Umil şi se pocăieşte
With sorrow for the deeds I've done
Versuri sensul: Cu tristeţe pentru faptele am facut
Before the throne of grace I come
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului vin

Before the throne of grace I fall
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului cad
With a trembling voice I call
Versuri sensul: Cu o voce tremurătoare chem
For pardon from the Lord of all
Versuri sensul: Pentru iertare la Domnul de toate
Before the throne of grace I fall
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului cad
I love the Lamb Who took my sin
Versuri sensul: Îmi place Mielul care a luat păcatul meu
Whose Mercy makes me clean again
Versuri sensul: A cărui milă ma face curat din nou

Before the throne of grace I hear
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului aud
Your debt is paid your name is clear
Versuri sensul: Datoria ta este plătit numele tau este clar
Such precious words of life so dear
Versuri sensul: Aceste cuvinte preţioase din viaţa atât de dragă
Before the throne of grace I hear
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului aud
I love the Lamb Who took my sin
Versuri sensul: Îmi place Mielul care a luat păcatul meu
Whose Mercy makes me clean again
Versuri sensul: A cărui milă ma face curat din nou
I rise with words of grateful praise
Versuri sensul: Am ridica cu cuvinte de laudă, recunoscător
Knowing now the only way
Versuri sensul: Cunoscând acum singura cale

Before the throne of grace I stand
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului stau
Is all because the Son of Man
Versuri sensul: E tot, pentru că fiul omului
Bears my wounds in His Feet and Hands
Versuri sensul: Poartă rănile mele în sale picioare şi mâini
So before the throne of grace I stand
Versuri sensul: Atât înaintea Tronului harului stau
Before the throne of grace I stand
Versuri sensul: Înaintea Tronului harului stau
Before the throne of
Versuri sensul: Înainte de a tronului

Before the Throne of Grace (Înaintea Tronului harului) Versuri

Mai multe albume de la Punct de Grace