A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Deoarece sunt 2) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: How You Live-2 (Cum aţi trăi-2)

Infinite beauty, humbly and faint
Versuri sensul: Infinit frumusete, cu umilinţă şi leşin
In a mortal and breakable body You came
Versuri sensul: Într-un corp muritor şi casante ai venit
To rescue our souls from the debts they were in
Versuri sensul: Pentru a salva sufletele noastre de datoriile au fost în
Because of, in spite of, to cover my sins
Versuri sensul: Cauza de, în ciuda de, pentru a acoperi păcatele mele

Master and servant together in one
Versuri sensul: Master şi robul împreună într-o
Come to redeem what our hearts had undone
Versuri sensul: Vino să răscumpere ceea ce inimile noastre au avut anulate
Saviour of all, come to gather his kin
Versuri sensul: Mântuitorul tuturor, veni să adune rudele lui
Because of, in spite of, to cover my sins
Versuri sensul: Cauza de, în ciuda de, pentru a acoperi păcatele mele

Holy, unbreakable, infinite God
Versuri sensul: Dumnezeu sfânt, incasabil, infinit
Ever unchanging in all that You are
Versuri sensul: Vreodată neschimbată în tot ceea ce esti
Light of the world and the sun and the stars
Versuri sensul: Lumina lumii şi soarele şi stelele
You are I am and I am because You are
Versuri sensul: Tu sunt eu sunt si eu sunt pentru că eşti

Shepherd and pastured a wandering sheep
Versuri sensul: Păstor şi pastured o oaie rătăcitor
Gave up His life so our own we could keep
Versuri sensul: I-a dat viaţa lui în sus atât noastre proprii am putea păstra
Soldier in battle for souls He might win
Versuri sensul: Soldat în Bătălia pentru sufletele el ar putea câştiga
Because of, in spite of, to cover my sins
Versuri sensul: Cauza de, în ciuda de, pentru a acoperi păcatele mele

Holy, unbreakable, infinite God
Versuri sensul: Dumnezeu sfânt, incasabil, infinit
Ever unchanging in all that You are
Versuri sensul: Vreodată neschimbată în tot ceea ce esti
Light of the world and the sun and the stars
Versuri sensul: Lumina lumii şi soarele şi stelele
You are I am and I am because You are
Versuri sensul: Tu sunt eu sunt si eu sunt pentru că eşti

Humbly forsaking His heavenly seat
Versuri sensul: Umilinţă atita scaunul său ceresc
Beaten, bloodied and washing my feet
Versuri sensul: Bătut, bloodied şi spălat picioarele mele
Opened our eyes to what loving it means
Versuri sensul: A deschis ochii noştri la ce iubitoare a mijloacelor
The blood on my hands is what washes me clean
Versuri sensul: Sânge pe mâinile mele este ceea ce spală-mi curat

Holy, unbreakable, infinite God
Versuri sensul: Dumnezeu sfânt, incasabil, infinit
Ever unchanging in all that You are
Versuri sensul: Vreodată neschimbată în tot ceea ce esti
Light of the world and the sun and the stars
Versuri sensul: Lumina lumii şi soarele şi stelele
You are I am and I am because You are
Versuri sensul: Tu sunt eu sunt si eu sunt pentru că eşti

Holy, unbreakable, infinite God
Versuri sensul: Dumnezeu sfânt, incasabil, infinit
Ever unchanging in all that You are
Versuri sensul: Vreodată neschimbată în tot ceea ce esti
Light of the world and the sun and the stars
Versuri sensul: Lumina lumii şi soarele şi stelele
You are I am and I am
Versuri sensul: Vă sunt şi eu sunt
You are I am and I am because You are
Versuri sensul: Tu sunt eu sunt si eu sunt pentru că eşti
Because You Are-2 (Deoarece sunt 2) Versuri Because You Are-2 (Deoarece sunt 2) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace