A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Orice cale-3) Versuri

Artisti: Point of Grace (Punct de Grace)

Albumul: How You Live-1 (Cum aţi trăi-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Versuri sensul: Stabilire, ceea ce un copil, paşii mei înainte de mintea mea
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Versuri sensul: Nu o îndoială, 'til aţi bătut-mă off meu paradigmă
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Versuri sensul: Simplu eu, doar încearcă să te văd în vitralii
I walked right past the unexpected
Versuri sensul: Am mers chiar trecut neaşteptate

Anyway You wanna show me
Versuri sensul: Oricum vrei să-mi arate
All Your glory
Versuri sensul: Toate slava ta
Anywhere You choose to speak
Versuri sensul: Oriunde ai alege să vorbească
Tell Your story
Versuri sensul: Spune povestea ta

In the low or lofty places
Versuri sensul: În locuri mici sau nobile
Strangers faces
Versuri sensul: Strainii se confruntă
Anywhere
Versuri sensul: Oriunde
Any way
Versuri sensul: oricum

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Versuri sensul: Îndoială că ar fi găsit acolo în Betleem
No surprise, You changed the world through fishermen
Versuri sensul: Nici o surpriza, ai schimbat lumea prin pescarilor
Good to know, You would go so far to finally get through
Versuri sensul: Trebuie să ştiţi, veţi merge atât de departe pentru a obţine în cele din urmă prin
That's just like You and so unlike me
Versuri sensul: Asta e la fel ca tine şi aşa mai departe, spre deosebire de mine

Anyway You wanna show me
Versuri sensul: Oricum vrei să-mi arate
All Your glory
Versuri sensul: Toate slava ta
Anywhere You choose to speak
Versuri sensul: Oriunde ai alege să vorbească
Tell Your story
Versuri sensul: Spune povestea ta

In the low or lofty places
Versuri sensul: În locuri mici sau nobile
Strangers faces
Versuri sensul: Strainii se confruntă
Anywhere
Versuri sensul: Oriunde
Any way
Versuri sensul: oricum

In the alley, on the rooftop
Versuri sensul: Alee, pe acoperiş
At the end of a rocky road, You don't stop
Versuri sensul: La capătul unui drum stâncoase, nu te opri
On a mountain, in a rainstorm
Versuri sensul: Pe un munte, într-o furtună
In the eyes of a mother with her newborn
Versuri sensul: În ochii de o mama cu ei nou-născut

In the back pew, at the altar
Versuri sensul: În strană înapoi, la altar
At the well where You gave the woman water
Versuri sensul: La bine în cazul în care ai dat femeia apa
In the chaos, in the holy
Versuri sensul: În haosul, în Sfânta
In the darkness, anywhere a heart beats
Versuri sensul: În întuneric, oriunde o inima bate
Anywhere a heart beats
Versuri sensul: Oriunde o inima bate

Anyway You wanna show me
Versuri sensul: Oricum vrei să-mi arate
All Your glory
Versuri sensul: Toate slava ta
Anywhere You choose to speak
Versuri sensul: Oriunde ai alege să vorbească
Tell Your story
Versuri sensul: Spune povestea ta

In the low or lofty places
Versuri sensul: În locuri mici sau nobile
Strangers faces
Versuri sensul: Strainii se confruntă
Anywhere
Versuri sensul: Oriunde
Any way
Versuri sensul: oricum

Anyway You wanna show me
Versuri sensul: Oricum vrei să-mi arate
All Your glory
Versuri sensul: Toate slava ta
Anywhere You choose to speak
Versuri sensul: Oriunde ai alege să vorbească
Tell Your story
Versuri sensul: Spune povestea ta

In the low or lofty places
Versuri sensul: În locuri mici sau nobile
Strangers faces
Versuri sensul: Strainii se confruntă
Anywhere
Versuri sensul: Oriunde
Any way
Versuri sensul: oricum


Any Way-3 (Orice cale-3) Versuri Any Way-3 (Orice cale-3) Versuri-2

Mai multe albume de la Punct de Grace