A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Will Never Walk Alone-1 (Nigdy nie będzie chodzić samotnie-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Free to Fly-1 (Za darmo Fly-1)

Along life's road
Znaczenie słowa: Wzdłuż drogi życia
There will be sunshine and rain
Znaczenie słowa: Będzie słońce i deszcz
Roses and thorns, laughter and pain
Znaczenie słowa: Róże i ciernie, śmiech i ból
And 'cross the miles
Znaczenie słowa: I "krzyż mil
You will face mountains so steep
Znaczenie słowa: Spotkasz tak strome góry
Deserts so long and valleys so deep
Znaczenie słowa: Pustynie tak długo i tak głębokiej doliny
Sometimes the Journey's gentle
Znaczenie słowa: Czasem podróż jest delikatny
Sometimes the cold winds blow
Znaczenie słowa: Czasami zimne wiatry wieją
But I want you to remember
Znaczenie słowa: Ale chcę Cię pamiętać
I want you to know
Znaczenie słowa: Chcę, żebyś wiedział

(Chorus)
Znaczenie słowa: (Chór)
(Chorus)
Znaczenie słowa: (Chór)
You will never walk alone
Znaczenie słowa: Nigdy nie będzie chodzić samotnie
As long as you have faith
Znaczenie słowa: Tak długo, jak masz wiarę
Jesus will be right beside you all the way
Znaczenie słowa: Jezus będzie tuż obok Ciebie na drodze
And you may feel you're far from home
Znaczenie słowa: A może czujesz, że jesteś daleko od domu
But home is where He is
Znaczenie słowa: Ale strona jest gdzie on jest
And He'll be there down every road
Znaczenie słowa: I on będzie tam co drogą
You will never walk alone
Znaczenie słowa: Nigdy nie będzie chodzić samotnie

never, no never
Znaczenie słowa: nigdy nigdy nie

The path will wind
Znaczenie słowa: Ścieżka będzie wiatr
And you will find wonders and fears
Znaczenie słowa: I znajdziesz cuda i obawy
Labors of love and a few falling tears
Znaczenie słowa: Trud miłości i kilka objętych łzy
Across the years
Znaczenie słowa: Przez lata
There will be some twists and turns
Znaczenie słowa: Tam będzie kilka zwrotów akcji i włącza
Mistakes to make and lessons to learn
Znaczenie słowa: Błędów aby i lekcje nauczyć
Sometimes the journey's gentle
Znaczenie słowa: Czasem podróż jest delikatny
Sometimes the cold winds blow
Znaczenie słowa: Czasami zimne wiatry wieją
But I want you to remember wherever you may go
Znaczenie słowa: Ale chcę do zapamiętania, wszędzie tam, gdzie można go


(Repeat Chorus)
Znaczenie słowa: (Chorus Powtórz)

Jesus knows your joy, Jesus knows your need
Znaczenie słowa: Jezus wie Twoja radość, Jezus zna swoje potrzeby
He will go the distance with you faithfully
Znaczenie słowa: On pójdzie odległość z Ciebie wiernie

(Repeat Chorus)
Znaczenie słowa: (Chorus Powtórz)
You Will Never Walk Alone-1 (Nigdy nie będzie chodzić samotnie-1) Teksty piosenek You Will Never Walk Alone-1 (Nigdy nie będzie chodzić samotnie-1) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski