A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One (Możesz być jednym) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: A Thousand Little Things (Tysiąc drobiazgów)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Znaczenie słowa: Czasami nie wiesz co zrobić lub co powiedzieć
When someone tells you all their trouble, all their pain
Znaczenie słowa: Gdy ktoś mówi Ci wszystkie ich problemy, ich ból
You don’t feel like you’ve got much to offer
Znaczenie słowa: Nie czujesz, że masz wiele do zaoferowania
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Znaczenie słowa: Że jest kiedy przyjdziesz do Jezusa i położyć go na ołtarzu

The burden’s not as heavy as you might think it is
Znaczenie słowa: Ciężar nie jest tak ciężkie jak mogłoby się wydawać że jest to
He’s right there with you beside you time as this
Znaczenie słowa: On jest prawo tam z Ciebie obok Ciebie czas jak to

You be the one to answer his call
Znaczenie słowa: Możesz być tym, aby odpowiedzieć na jego wezwanie
You be the one to stand up tall
Znaczenie słowa: Możesz być jednym wstać wysoki
Reaching out to lift them up
Znaczenie słowa: Dotarcie do nich podnieść
With the arms of love when they’re feeling small
Znaczenie słowa: Z broni miłości gdy czują małe
You be the one to shine the eyes of Jesus
Znaczenie słowa: Możesz być tym, aby zabłysnąć w oczach Jezusa
Even when you think that they don’t need you
Znaczenie słowa: Nawet kiedy myślisz, że nie potrzebują Państwo
Don’t give up until the race is run
Znaczenie słowa: Nie dają aż wyścig prowadzony jest
You be the one
Znaczenie słowa: Możesz być jednym

With a little grace he can heal the broken past
Znaczenie słowa: Z trochę łaski może uzdrowić złamane przeszłości
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Znaczenie słowa: Pomóc przebaczyć komuś, kto nie można wybaczyć ci powrót
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Znaczenie słowa: Mówią słowa życzliwości, trochę komfortu dla ich duszy
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Znaczenie słowa: Chwilę usiąść i płakać z nimi i im pomóc, aby pozwolić jej odejść

Even when it feels like you can’t take one more step
Znaczenie słowa: Nawet wtedy, gdy czuje się jak nie bierzesz jeden krok
So run the road of Jesus and let him do the rest
Znaczenie słowa: Tak więc uruchomić drogi Jezusa i niech reszta

See them look down in the ground
Znaczenie słowa: Zobacz je patrzeć w dół w ziemi
It grows and ends up
Znaczenie słowa: Rośnie i kończy się
Coming back around
Znaczenie słowa: Wraca w okolicy:
He knew, He’d be the one for you
Znaczenie słowa: Wiedział, że będzie dla Ciebie
You Be the One (Możesz być jednym) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski