A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-2 (Możesz być jeden-2) Teksty piosenek

This page is designed to provide song lyrics of Możesz być jeden-2 which is collected in album of Tysiąc małe rzeczy-2 produced by Punkt z łaski. You can read the following text version of Możesz być jeden-2. If you are interested in other songs in the same album, please click Możesz być jeden-2. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Punkt z łaski. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Możesz być jeden-2 to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Możesz być jeden-2 in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Możesz być jeden-2 for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: A Thousand Little Things-2 (Tysiąc małe rzeczy-2)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Znaczenie słowa: Czasami nie wiesz co zrobić lub co powiedzieć
When someone tells you all their trouble, all their pain
Znaczenie słowa: Gdy ktoś mówi Ci wszystkie ich problemy, ich ból
You don’t feel like you’ve got much to offer
Znaczenie słowa: Nie czujesz, że masz wiele do zaoferowania
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Znaczenie słowa: Że jest kiedy przyjdziesz do Jezusa i położyć go na ołtarzu

The burden’s not as heavy as you might think it is
Znaczenie słowa: Ciężar nie jest tak ciężkie jak mogłoby się wydawać że jest to
He’s right there with you beside you time as this
Znaczenie słowa: On jest prawo tam z Ciebie obok Ciebie czas jak to

You be the one to answer his call
Znaczenie słowa: Możesz być tym, aby odpowiedzieć na jego wezwanie
You be the one to stand up tall
Znaczenie słowa: Możesz być jednym wstać wysoki
Reaching out to lift them up
Znaczenie słowa: Dotarcie do nich podnieść
With the arms of love when they’re feeling small
Znaczenie słowa: Z broni miłości gdy czują małe
You be the one to shine the eyes of Jesus
Znaczenie słowa: Możesz być tym, aby zabłysnąć w oczach Jezusa
Even when you think that they don’t need you
Znaczenie słowa: Nawet kiedy myślisz, że nie potrzebują Państwo
Don’t give up until the race is run
Znaczenie słowa: Nie dają aż wyścig prowadzony jest
You be the one
Znaczenie słowa: Możesz być jednym

With a little grace he can heal the broken past
Znaczenie słowa: Z trochę łaski może uzdrowić złamane przeszłości
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Znaczenie słowa: Pomóc przebaczyć komuś, kto nie można wybaczyć ci powrót
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Znaczenie słowa: Mówią słowa życzliwości, trochę komfortu dla ich duszy
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Znaczenie słowa: Chwilę usiąść i płakać z nimi i im pomóc, aby pozwolić jej odejść

Even when it feels like you can’t take one more step
Znaczenie słowa: Nawet wtedy, gdy czuje się jak nie bierzesz jeden krok
So run the road of Jesus and let him do the rest
Znaczenie słowa: Tak więc uruchomić drogi Jezusa i niech reszta

See them look down in the ground
Znaczenie słowa: Zobacz je patrzeć w dół w ziemi
It grows and ends up
Znaczenie słowa: Rośnie i kończy się
Coming back around
Znaczenie słowa: Wraca w okolicy:
He knew, He’d be the one for you
Znaczenie słowa: Wiedział, że będzie dla Ciebie
You Be the One-2 (Możesz być jeden-2) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski