A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes Sir, That's My Baby-10 (Tak, proszę pana, to moje dziecko-10) Teksty piosenek

Artyści: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Nature Boy [Weton]-2 (Charakter chłopiec [Weton] -2)

That's my baby
Znaczenie słowa: To jest moje dziecko
No sir, I don't mean maybe
Znaczenie słowa: Nie proszę pana, nie chodzi moze
Yes sir, that's my baby now.
Znaczenie słowa: Tak, proszę pana, to jest teraz moje dziecko.
Yes, ma'm, we've decided
Znaczenie słowa: Tak, ma 'm, zdecydowaliśmy
No ma'm, we ain't gonna hide it
Znaczenie słowa: Nie ma jestem, nie chcemy ukryć
Yes, ma'm, you're invited now.
Znaczenie słowa: Tak, ma 'm, Zapraszamy cię teraz.

By the way, by the way
Znaczenie słowa: Przy okazji, przy okazji
When we walk up to the preacher I'll say
Znaczenie słowa: Gdy będziemy chodzić do kaznodzieja powiem
Yes sir, that's my baby
Znaczenie słowa: Tak, proszę pana, to jest moje dziecko
No sir, I don't mean maybe
Znaczenie słowa: Nie proszę pana, nie chodzi moze
Yes sir, that's my baby now.
Znaczenie słowa: Tak, proszę pana, to jest teraz moje dziecko.

By the way, by the way
Znaczenie słowa: Przy okazji, przy okazji
When we run into the preacher I'll say
Znaczenie słowa: Gdy biegniemy do kaznodzieja powiem
I'll say yes sir, that's my baby
Znaczenie słowa: Powiem tak, proszę pana, to jest moje dziecko
No sir, I don't mean maybe
Znaczenie słowa: Nie proszę pana, nie chodzi moze
Yes sir, that's my baby now, mm
Znaczenie słowa: Tak, proszę pana, to jest moje dziecko teraz, mm
Yes Sir, That's My Baby-10 (Tak, proszę pana, to moje dziecko-10) Teksty piosenek

Kolejne albumy z NAT King Cole