A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Tak, Ja wierzyć-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Free to Fly-1 (Za darmo Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Znaczenie słowa: Słowa, idealna muzyka przez joel lindsay idealna tony drewna

When I said that I would follow
Znaczenie słowa: Kiedy powiedziałem, że chciałbym śledzić
It was with an honest heart
Znaczenie słowa: To było z poczciwe serce
But I didn't fully understand the cost
Znaczenie słowa: Ale nie w pełni zrozumieć koszt
'cause there are saints throughout the ages
Znaczenie słowa: bo tam są świętych na przestrzeni wieków
And there are those today
Znaczenie słowa: I są tacy, dzisiaj
Who show us what it really means to carry the cross
Znaczenie słowa: Którzy pokazują nam, co to naprawdę znaczy nieść krzyż
That only fuels my devotion
Znaczenie słowa: To tylko podsyca moje nabożeństwo
No matter what comes I will say
Znaczenie słowa: Bez względu na to, co przychodzi powiem

(chorus)
Znaczenie słowa: (chór)
Yes, I believe
Znaczenie słowa: Tak, uważam
I believe with all that is in me
Znaczenie słowa: Uważam, ze wszystkim, co jest we mnie
Yes, I believe
Znaczenie słowa: Tak, uważam
Though the world rises up against me
Znaczenie słowa: Choć świat wznosi się przeciw mnie
I will be faithful
Znaczenie słowa: I będzie wierny
To the choice I have made
Znaczenie słowa: Do wyboru masz wykonane
I am determined
Znaczenie słowa: Jestem zdecydowany
I will not be ashamed
Znaczenie słowa: Nie będzie się wstydzić
To live so the whole world can see
Znaczenie słowa: Żyć tak cały świat można zobaczyć
That yes, I believe
Znaczenie słowa: Tak, uważam

There will never be a reason
Znaczenie słowa: Nigdy nie będzie powodu
To lose this confidence
Znaczenie słowa: Do stracenia to zaufanie
For I have found where my assurance lies
Znaczenie słowa: Mam znaleźć gdzie moje zapewnienie leży
It is not in my own power
Znaczenie słowa: To nie jest w mojej własnej mocy
But in who my savior is
Znaczenie słowa: Ale kto jest moim Zbawicielem
And the truth of this conviction
Znaczenie słowa: I prawda to przekonanie
Makes me shout to the sky
Znaczenie słowa: Sprawia, że wiadomość do nieba

(repeat chorus)
Znaczenie słowa: (chorus Powtórz)

Yes, I believe he is risen
Znaczenie słowa: Tak, wierzę, że on zmartwychwstał
Yes, I believe we are forgiven
Znaczenie słowa: Tak, uważam, że są odpuszczone
Yes, I believe and one day we'll see him
Znaczenie słowa: Tak, uważam, i pewnego dnia zobaczymy go
And together we'll say
Znaczenie słowa: I razem można powiedzieć, że

(repeat chorus)
Znaczenie słowa: (chorus Powtórz)

Yes, I Believe-1 (Tak, Ja wierzyć-1) Teksty piosenek Yes, I Believe-1 (Tak, Ja wierzyć-1) Teksty piosenek-2 Yes, I Believe-1 (Tak, Ja wierzyć-1) Teksty piosenek-3 Yes, I Believe-1 (Tak, Ja wierzyć-1) Teksty piosenek-4

Kolejne albumy z Punkt z łaski