A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who's Sorry Now-30 (Kto jest teraz przykro-30) Teksty piosenek

Artyści: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Selection of Nat King Cole-1 (Wybór Nat King Cole-1)

Who's sorry now?
Znaczenie słowa: Kto jest teraz Przykro?
Who's sorry now?
Znaczenie słowa: Kto jest teraz Przykro?
Whose heart is aching
Znaczenie słowa: Którego serce boli
For breaking each vow?
Znaczenie słowa: Na serverze każdy ślub?
Who's sad and blue?
Znaczenie słowa: Kto jest smutny i niebieski?
Who's crying too?
Znaczenie słowa: Kto jest płacz zbyt?
Just like I cried over you.
Znaczenie słowa: Podobnie jak płakałam nad tobą.

Right to the end
Znaczenie słowa: Prawo do końca
Just like a friend,
Znaczenie słowa: Podobnie jak kolega,
I tried to warn you somehow,
Znaczenie słowa: Ja wypróbowany wobec ostrzegać ty jakoś,
You had your way,
Znaczenie słowa: Miał swój sposób,
Now you must pay,
Znaczenie słowa: Teraz musisz zapłacić,
I'm glad that
Znaczenie słowa: Cieszę się że
You're sorry now.
Znaczenie słowa: Jesteś teraz przepraszam.
Who's Sorry Now-30 (Kto jest teraz przykro-30) Teksty piosenek

Kolejne albumy z NAT King Cole