who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wall to Wall (Ściany do ściany) Teksty piosenek

Artyści: Raekwon (Raekwon)

Albumu: Fly International Luxurious Art-1 (Lot międzynarodowy luksusowy sztuki-1)

My nigga Raekwon talkin', uh-huh
Znaczenie słowa: Mój czarnuch Raekwon Talkin ', acha
Everythin' you want you don't need
Znaczenie słowa: Everythin' chcesz nie trzeba
And don't believe everythin' you read
Znaczenie słowa: I nie wierz everythin', przeczytać
And only have what you see
Znaczenie słowa: I tylko to, co widzisz

I said I won't, I don't need it, yeah
Znaczenie słowa: Powiedziałem nie, nie trzeba go, tak
Don't believe everythin' you read, yeah
Znaczenie słowa: Nie wierz everythin', czytasz, tak
Only have what you see, yeah
Znaczenie słowa: Ma tylko to, co widzisz, tak
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Znaczenie słowa: Człowieku, to gówno jest co to jest, tak, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Znaczenie słowa: To jest "Hello", ach, Panie
When you're tryin' to bail out, who to call?
Znaczenie słowa: Kiedy jesteś staram się wyskoczyć, kogo zadzwonić?
Your bitch turned down, this shit is love
Znaczenie słowa: Odrzucił swoje suki, to gówno jest miłość
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Mnie i moja miłość, czuć niggas się chodzić
We're goin' to walk, wall to wall
Znaczenie słowa: Jesteśmy wkracza na spacer, ściany do ściany
My money's stacked up, wall to wall
Znaczenie słowa: Moje pieniądze ułożone, ściany do ściany
My shows' packed up, wall to wall
Znaczenie słowa: Mój pokazuje zapakowane, ściany do ściany
Her ass stepped up, wall to wall
Znaczenie słowa: Jej tyłek zintensyfikować, ściany do ściany
Got my money up, we, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Dostał mój pieniądze się, my, my schodzisz na spacer

Clear view, dark tints
Znaczenie słowa: Jasny obraz, ciemne odcienie
Hustle by the park bench
Znaczenie słowa: Hustle przez ławce w parku
White top, blue tops
Znaczenie słowa: Biały top, niebieskie szczyty
Niggas I don't call friends
Znaczenie słowa: Niggas nie nazywaj przyjaciół
('Til they called it love)
Znaczenie słowa: ('Til nazwali to miłość)
Called my niggas, grabbed their hammers
Znaczenie słowa: O nazwie moje niggas, chwycił ich młoty
('Bout to go to war)
Znaczenie słowa: ('Bout do wojny)
Prices on your head, I'm a spend it
Znaczenie słowa: Ceny na głowie, jestem wydatki to
Everythin' in that showroom, nigga, I was in it
Znaczenie słowa: Everythin' w tym salonie, czarnuch, byłem w nim
On my son, I was in it, I was in it
Znaczenie słowa: Na mojego syna byłem w nim, I był w nim
Dirty money, ten chains, I be shinin', I ain't meant it
Znaczenie słowa: Brudne pieniądze, dziesięć łańcuchów, zostać shinin', nie oznaczało to
I'm shinin' every minute
Znaczenie słowa: Jestem shinin' co minutę
Soft to the hard rock, Hard Rock Casino
Znaczenie słowa: Soft do hard rock, Hard Rock Casino
Me and shorty watchin' Nino in the hardtop
Znaczenie słowa: Mnie i shorty oglądania ' Nino w hardtop
I done counted ten mills whenever I drop
Znaczenie słowa: Zrobione, liczy dziesięć młyny, ilekroć wpadnę
Me and Chinx poppin' bottles out on ?
Znaczenie słowa: Mnie i Chinx poppin' butelek się na?

I don't need it, yeah
Znaczenie słowa: Nie trzeba go, tak
Don't believe everythin' you read, yeah
Znaczenie słowa: Nie wierz everythin', czytasz, tak
Only have what you see, yeah
Znaczenie słowa: Ma tylko to, co widzisz, tak
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Znaczenie słowa: Człowieku, to gówno jest co to jest, tak, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Znaczenie słowa: To jest "Hello", ach, Panie
When you're tryin' to bail out, who to call?
Znaczenie słowa: Kiedy jesteś staram się wyskoczyć, kogo zadzwonić?
Your bitch turned down, this shit is love
Znaczenie słowa: Odrzucił swoje suki, to gówno jest miłość
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Mnie i moja miłość, czuć niggas się chodzić
We're goin' to walk, wall to wall
Znaczenie słowa: Jesteśmy wkracza na spacer, ściany do ściany
My money's stacked up, wall to wall
Znaczenie słowa: Moje pieniądze ułożone, ściany do ściany
My shows' packed up, wall to wall
Znaczenie słowa: Mój pokazuje zapakowane, ściany do ściany
Her ass stepped up, wall to wall
Znaczenie słowa: Jej tyłek zintensyfikować, ściany do ściany
Got my money up, we, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Dostał mój pieniądze się, my, my schodzisz na spacer

Frozen fish scale, you better go to Ishmael
Znaczenie słowa: Mrożone ryby skali, lepiej iść do Izmaela
Tiger-skin hammers sittin' by the Benz grill
Znaczenie słowa: Tygrys skóra młoty sittin ' Benz grill
Not's a hundreds, it's lunch, kid, play fair
Znaczenie słowa: Nie na setki, to obiad, dziecko, play fair
Stay here, feed your brother, be's a one, shit
Znaczenie słowa: Pobyt tutaj, karmić twój brat, być jest to gówno
Enough money to slum kids, kings will pillows
Znaczenie słowa: Tyle pieniędzy do slumsów dzieci, królów będzie poduszki
Leave your body, yo, under the dumpsters
Znaczenie słowa: Opuszczenia ciała, yo, pod dumpsters
Take money suitcases, bracelets and cake mix
Znaczenie słowa: Walizki pieniędzy, bransoletki i mieszać ciasto
Come out the hole, this is weight flakes
Znaczenie słowa: Przyjdź na otwór, to waga płatki
So much bread, we build lead houses
Znaczenie słowa: Tak dużo chleba, budujemy domy ołowiu
Run in the shed, seen dead thousands
Znaczenie słowa: W martwych Budka, widział tysiące
Faces, we call 'em big noses
Znaczenie słowa: Twarze, nazywamy 'em wielkim nosem
Flashin' in the farmer shit, grubbed up niggas is wasted
Znaczenie słowa: Flashin' w gównie rolnik, wykarczowane niggas jest zmarnowane

I don't need it, yeah
Znaczenie słowa: Nie trzeba go, tak
Don't believe everythin' you read, yeah
Znaczenie słowa: Nie wierz everythin', czytasz, tak
Only have what you see, yeah
Znaczenie słowa: Ma tylko to, co widzisz, tak
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Znaczenie słowa: Człowieku, to gówno jest co to jest, tak, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Znaczenie słowa: To jest "Hello", ach, Panie
When you're tryin' to bail out, who to call?
Znaczenie słowa: Kiedy jesteś staram się wyskoczyć, kogo zadzwonić?
Your bitch turned down, this shit is love
Znaczenie słowa: Odrzucił swoje suki, to gówno jest miłość
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Mnie i moja miłość, czuć niggas się chodzić
We're goin' to walk, goin' to walk
Znaczenie słowa: Możemy schodzisz na spacer, iść na spacer
My money's stacked up, wall to wall
Znaczenie słowa: Moje pieniądze ułożone, ściany do ściany
My shows' packed up, wall to wall
Znaczenie słowa: Mój pokazuje zapakowane, ściany do ściany
Her ass stepped up, wall to wall
Znaczenie słowa: Jej tyłek zintensyfikować, ściany do ściany
Got my money up
Znaczenie słowa: Wstałem moje pieniądze

Yo, whip my feet up
Znaczenie słowa: Yo wzbudzać moje stopy
Gettin' manicures in a zap and spectacular visuals
Znaczenie słowa: Gettin ' manicure w zap i spektakularne efekty wizualne
Niggas be camera phonin' up my movement
Znaczenie słowa: Niggas być aparat phonin' mój ruch
Everythin' we do to sit and take precedents
Znaczenie słowa: Everythin' możemy zrobić, aby usiąść i podjąć poprzedniki
While we go stackin' procedurals
Znaczenie słowa: Podczas gdy my iść stackin' proceduralnej
Niggas starvin' to know just how we do it
Znaczenie słowa: Niggas starvin' wiedzieć, tak jak robimy to
Absolutely be stayin' the money every night (Dracula)
Znaczenie słowa: Absolutnie należy Stayin ' pieniądze co noc (Drakula)
Niggas, stay up in it like Jamaicans and stay in the maximum
Znaczenie słowa: Czarnuchy, pozostać w nim jak jamajskich i zatrzymać w maksymalnej
Difficult to predict, I'm calculated like algebra
Znaczenie słowa: Trudne do przewidzenia, jestem obliczane jak algebry
'Cause the money traced back to them diamond mines out in Africa
Znaczenie słowa: Bo pieniędzy wstecz do nich diamentowe kopalnie w Afryce
We in the future with it though, closin' my eyes for pictures
Znaczenie słowa: Możemy w przyszłości z nim choć, zamknij oczy Zdjęcia
Phone'd have me speak with holograms when I'm buildin' with bitches
Znaczenie słowa: Telefon byłby mi mówić z Hologramy, gdy jestem buildin' z suki
And then I bang 'em like body slammin', one-handin' 'em ishes
Znaczenie słowa: A następnie bang 'em jak ciało Slammin ', jeden handin' 'em wykończenia
Like I was sellin' warheads and I'm baggage handlin' missiles
Znaczenie słowa: Jak był sprzedaże głowic i jestem bagażu handlin' rakiet
Fuck it, decided to blow and Em just bein' silly
Znaczenie słowa: Pieprzyć to, postanowiła cios i Em tylko bein' głupie
With a bob and a step and a charisma like I sit on a billi
Znaczenie słowa: Bob, krok i charyzmy jak siedzę na billi
And for the five percent with the signs and 'em ones that really get me
Znaczenie słowa: I pięć procent z objawami i 'em, te które naprawdę mnie
I got a lot to do with civilizin' account and I'm busy
Znaczenie słowa: Ja mam dużo do czynienia z civilizin' konta i jestem zajęty

I don't need it, yeah
Znaczenie słowa: Nie trzeba go, tak
Don't believe everythin' you read, yeah
Znaczenie słowa: Nie wierz everythin', czytasz, tak
Only have what you see, yeah
Znaczenie słowa: Ma tylko to, co widzisz, tak
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Znaczenie słowa: Człowieku, to gówno jest co to jest, tak, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Znaczenie słowa: To jest "Hello", ach, Panie
When you're tryin' to bail out, who to call?
Znaczenie słowa: Kiedy jesteś staram się wyskoczyć, kogo zadzwonić?
Your bitch turned down, this shit is love
Znaczenie słowa: Odrzucił swoje suki, to gówno jest miłość
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Mnie i moja miłość, czuć niggas się chodzić
We're goin' to walk, wall to wall
Znaczenie słowa: Jesteśmy wkracza na spacer, ściany do ściany
My money's stacked up, wall to wall
Znaczenie słowa: Moje pieniądze ułożone, ściany do ściany
My shows' packed up, wall to wall
Znaczenie słowa: Mój pokazuje zapakowane, ściany do ściany
Her ass stepped up, wall to wall
Znaczenie słowa: Jej tyłek zintensyfikować, ściany do ściany
Got my money up, we, we're goin' to walk
Znaczenie słowa: Dostał mój pieniądze się, my, my schodzisz na spacer

Salute, salute
Znaczenie słowa: Pozdrawiać, pozdrawiać
Yeah
Znaczenie słowa: tak

Montana, what up, baby?
Znaczenie słowa: Montana, co się, dziecko?
Word up, you know what it is, my nigga
Znaczenie słowa: Słowo się, wiesz co to jest, mój nigga
Louis Rich right here, baby
Znaczenie słowa: Louis Rich tutaj, kochanie
Yeah, get it
Znaczenie słowa: tak, dostać ono
You know what this is, nigga
Znaczenie słowa: Wiesz, co to jest, nigga
Wall to Wall (Ściany do ściany) Teksty piosenek Wall to Wall (Ściany do ściany) Teksty piosenek-2 Wall to Wall (Ściany do ściany) Teksty piosenek-3 Wall to Wall (Ściany do ściany) Teksty piosenek-4
Ta strona jest przeznaczona do dostarczania tekstów piosenek z Ściany do ściany, które są zbierane w albumie Lot międzynarodowy luksusowy sztuki-1 stworzony przez Singer Raekwon. Możesz przeczytać następującą wersję tekstową Ściany do ściany. Jeśli jesteś zainteresowany innymi utworami z tego samego albumu, kliknij Ściany do ściany. Aby znaleźć obszerną listę albumów z tej samej piosenkarki, wystarczy kliknąć Raekwon. Jeśli kochasz takie teksty piosenek, możesz dodać Tę stronę do swojego ulubionego. Dla wygody można również pobrać wersję obrazu Ściany do ściany do druku, lub można podzielić się nim ze znajomymi za pośrednictwem poczty E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. Na końcu tej strony zobaczysz teksty piosenek z Ściany do ściany w innych językach 42, w tym arabski, czeski, duński, niemiecki, grecki, fiński, francuski, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, tajski, itp. Z jednej strony, proszę napisać do nas, jeśli potrzebujesz teksty piosenek w wersji PDF lub chcesz pobrać MP3 z Ściany do ściany za darmo. Z drugiej strony, jeśli znasz inne utwory, które nie są zawarte w tym albumie, prosimy o kontakt z nami. Będziemy go uwzględniać podczas następnej aktualizacji naszej bazy danych.