A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voice of God Is Government (Głos Boga jest rząd) Teksty piosenek

Artyści: Bad Religion (Bad Religion)

Albumu: How Could Hell Be Any Worse? (Jak może piekło się gorzej?)

Neighbors, no one loves you like he loves you,
Znaczenie słowa: Sąsiadów, nikt nie kocha cię jak on cię kocha,
And no one cares like he cares.
Znaczenie słowa: I nikt nie dba, jak troszczy się.
Neighbors, let us join today in the holy love of God and money,
Znaczenie słowa: Sąsiadów, niech nas przyłączyć dzisiaj w Świętej miłości Boga i pieniądze,
Because neighbors, no one loves you like He loves you.
Znaczenie słowa: Bo sąsiadów, nikt nie kocha cię jak on cię kocha.
And what better way to show your love than to dig deep into your pockets.
Znaczenie słowa: I co lepszy sposób, aby pokazać swoją miłość niż wobec kopać głęboko w kieszeniach.
Dig real deep, until it hurts. Alleviate your guilt,
Znaczenie słowa: Kopać głęboko prawdziwe, aż boli. Złagodzić swoje winy,
Free yourself once again, because he gave to you, brothers and sisters.
Znaczenie słowa: Uwolnij się jeszcze raz, bo dał do was, bracia i siostry.
Please give a ten, twenty five, or fifty dollar tax-deductible donation,
Znaczenie słowa: Proszę dać dziesięć, dwadzieścia pięć lub pięćdziesiąt dolarów darowizny można odliczyć od podatku,
And I assure you your modest pledge will be used to censor TV and radio,
Znaczenie słowa: I zapewniam was, że skromne datki będą używane do cenzurowania TV i radio,
Ban questionable books, and contribute to many other Godly services.
Znaczenie słowa: Ban wątpliwe książek i przyczynić się do wielu innych usług pobożnością.
No longer will young Christian Americans hedonistically indulge
Znaczenie słowa: Już nie będzie młodych Amerykanów Christian hedonistically oddają
In masochistic submission to rhythmic music, for with your monetary support,
Znaczenie słowa: W masochistycznych składania do rytmicznej muzyki, dla ze swoimi pieniężnej wsparcia,
There is no end to what we can achieve in this country.
Znaczenie słowa: Tam jest nie do końca to, co możemy osiągnąć w tym kraju.
The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd.
The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd.
The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd.
In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
(One, two, three, four)
Znaczenie słowa: (Jeden, dwa, trzy, cztery)
Can't you see what we believe in, all our thoughts, all our reasons,
Znaczenie słowa: Czy nie widzisz, co wierzymy w, wszystkie nasze myśli, nasze powody,
Pursuit of life and liberty and happiness we cannot see?
Znaczenie słowa: Dążenie do życia, wolności i szczęścia, nie widzimy?
Speak of truth with a mighty voice, but politics are your real choice.
Znaczenie słowa: Mówić prawdy z potężny głos, ale polityka są rzeczywisty wybór.
Hire men to change the law, protect and serve with one small flaw.
Znaczenie słowa: Zatrudnić ludzi do zmiany prawa, chronić i służyć z jedna mała wada.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
If we shun God and Jesus Christ, religious love is sacrifice.
Znaczenie słowa: Jeśli unikać Boga i Jezusa Chrystusa, miłość religijnych jest ofiara.
Love for God is shown in cash, the love they send is mailbox trash.
Znaczenie słowa: Miłość do Boga jest wyświetlany w gotówce, miłość wysyłają jest skrzynki pocztowej śmieci.
With every pamphlet we receive, more money asked for Godly needs.
Znaczenie słowa: Z każdym pamflet otrzymujemy, więcej pieniędzy poprosił o boską potrzeb.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Znaczenie słowa: Zbudować kościół milionów dolarów, z pieniędzy przeznaczanych na badania naukowe Boga.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
On late night TV, God can heal, a certain force you cannot feel.
Znaczenie słowa: W telewizji późno w nocy Bóg może uzdrowić, niektórych życie, nie czujesz.
Love for money in God's name, religion's now a TV game!
Znaczenie słowa: Miłość do pieniędzy w imię Boga, religii jest teraz gra TV!
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Znaczenie słowa: Zbudować kościół milionów dolarów, z pieniędzy przeznaczanych na badania naukowe Boga.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Znaczenie słowa: Zbudować kościół milionów dolarów, z pieniędzy przeznaczanych na badania naukowe Boga.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
Yeah!
Znaczenie słowa: tak!
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
Voice of God Is Government (Głos Boga jest rząd) Teksty piosenek Voice of God Is Government (Głos Boga jest rząd) Teksty piosenek-2
Ta strona jest przeznaczona do dostarczania tekstów piosenek z Głos Boga jest rząd, które są zbierane w albumie Jak może piekło się gorzej? stworzony przez Singer Bad Religion. Możesz przeczytać następującą wersję tekstową Głos Boga jest rząd. Jeśli jesteś zainteresowany innymi utworami z tego samego albumu, kliknij Głos Boga jest rząd. Aby znaleźć obszerną listę albumów z tej samej piosenkarki, wystarczy kliknąć Bad Religion. Jeśli kochasz takie teksty piosenek, możesz dodać Tę stronę do swojego ulubionego. Dla wygody można również pobrać wersję obrazu Głos Boga jest rząd do druku, lub można podzielić się nim ze znajomymi za pośrednictwem poczty E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. Na końcu tej strony zobaczysz teksty piosenek z Głos Boga jest rząd w innych językach 42, w tym arabski, czeski, duński, niemiecki, grecki, fiński, francuski, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, tajski, itp. Z jednej strony, proszę napisać do nas, jeśli potrzebujesz teksty piosenek w wersji PDF lub chcesz pobrać MP3 z Głos Boga jest rząd za darmo. Z drugiej strony, jeśli znasz inne utwory, które nie są zawarte w tym albumie, prosimy o kontakt z nami. Będziemy go uwzględniać podczas następnej aktualizacji naszej bazy danych.