A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (To jest noc-4) Teksty piosenek

Artyści: Clay Aiken (Clay Aiken)

Albumu: Super Hits-69 (Super przeboje-69)

When the world was in upside down
Znaczenie słowa: Kiedy świat był w nogami
I could take all the time I had
Znaczenie słowa: Może zabrać cały czas miałem
But I'm not gonna wait
Znaczenie słowa: Ale nie mam zamiaru czekać
When a moment can vanish so fast
Znaczenie słowa: Kiedy chwilę może zniknąć tak szybko
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Znaczenie słowa: Bo każdy pocałunek jest pocałunek, który nigdy nie można wrócić

Lift me up in your arms
Znaczenie słowa: Podnieś mnie w ramiona
If you told me that's where heaven is
Znaczenie słowa: Jeśli powiedziałeś mi, że jest gdzie jest niebo
(Well, you'd be right)
Znaczenie słowa: (No, you 'd be right)
I've been waiting forever for this
Znaczenie słowa: Czekałem na zawsze za to
This is the night
Znaczenie słowa: To jest noc

When the answer to all my dreams
Znaczenie słowa: Jeśli odpowiedź na wszystkie moje marzenia
Is as close as a touch away
Znaczenie słowa: Jest tak blisko, jak dotknięcia
Why am I here holding back what I'm trying to say
Znaczenie słowa: Dlaczego jestem ja tutaj trzyma co staram się powiedzieć

Lift me up in your arms
Znaczenie słowa: Podnieś mnie w ramiona
If you told me that is where heaven is
Znaczenie słowa: Jeśli powiedziałeś mi, że jest gdzie jest niebo
(Well, you'd be right)
Znaczenie słowa: (No, you 'd be right)
Hold me close to your heart
Znaczenie słowa: Trzymaj mnie w swoim sercu
I will go with you to the end of the Earth
Znaczenie słowa: Pójdę z Tobą do końca ziemi
(And we'll fly)
Znaczenie słowa: (I my będziemy latać)
I've been waiting forever for this
Znaczenie słowa: Czekałem na zawsze za to
This is the night
Znaczenie słowa: To jest noc

This is the night where we capture forever
Znaczenie słowa: To jest noc, gdzie możemy uchwycić na zawsze
And all out tomorrows begin
Znaczenie słowa: I wszyscy się jutro rozpoczynają
After tonight we will never be lonely again
Znaczenie słowa: Po tej nocy nigdy nie będzie samotny ponownie

Lift me up in your arms
Znaczenie słowa: Podnieś mnie w ramiona
If you told me that is where heaven is
Znaczenie słowa: Jeśli powiedziałeś mi, że jest gdzie jest niebo
(Well, you'd be right)
Znaczenie słowa: (No, you 'd be right)
Hold me close to your heart
Znaczenie słowa: Trzymaj mnie w swoim sercu
I would go with you to the end of the Earth
Znaczenie słowa: Pójdzie z Tobą do końca ziemi
(And we'll fly)
Znaczenie słowa: (I my będziemy latać)
I've been waiting forever for this
Znaczenie słowa: Czekałem na zawsze za to
This is the night
Znaczenie słowa: To jest noc
This Is the Night-4 (To jest noc-4) Teksty piosenek This Is the Night-4 (To jest noc-4) Teksty piosenek-2 This Is the Night-4 (To jest noc-4) Teksty piosenek-3