A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is Always-14 (To jest zawsze-14) Teksty piosenek

Artyści: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Welcome to the Club/Tell Me All About Yourself-2 (Zapraszamy do klubu/powiedz mi wszystko o sobie-2)

This isn't sometimes, this is always.
Znaczenie słowa: To nie jest czasem, to jest zawsze.
This isn't maybe, this is always.
Znaczenie słowa: To nie może, to zawsze.
This is love,
Znaczenie słowa: To jest miłość,
The real beginning of forever,
Znaczenie słowa: Prawdziwy początek na zawsze,
This isn't just mid summer madness,
Znaczenie słowa: To nie jest tylko połowie letnie szaleństwo,
A passing glow, a moment's gladness,
Znaczenie słowa: Blask mijania, chwilę radości,
Yes it's love.
Znaczenie słowa: Tak to jest miłość.
I knew it on the night we met,
Znaczenie słowa: Wiedziałem, że w nocy, spotkaliśmy się,
You tied a string around my heart,
Znaczenie słowa: Jesteś związany łańcuch wokół mojego serca,
So how can I forget you.
Znaczenie słowa: Więc jak można zapomnieć.
With every kiss I know that
Znaczenie słowa: Z każdym pocałunek I wiem że
This is always.
Znaczenie słowa: To jest zawsze.

Yes it's love.
Znaczenie słowa: Tak to jest miłość.
I knew it on the night we met,
Znaczenie słowa: Wiedziałem, że w nocy, spotkaliśmy się,
You tied a string around my heart,
Znaczenie słowa: Jesteś związany łańcuch wokół mojego serca,
So how can I forget you.
Znaczenie słowa: Więc jak można zapomnieć.
With every kiss I know that
Znaczenie słowa: Z każdym pocałunek I wiem że
This is always.
Znaczenie słowa: To jest zawsze.
This Is Always-14 (To jest zawsze-14) Teksty piosenek

Kolejne albumy z NAT King Cole