A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie ma nic większego niż Grace-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: No Changin' Us-1 (No Changin' Us-1)

What do you say to someone
Znaczenie słowa: Co mówisz do kogoś
Who feels like they’ve lost it all
Znaczenie słowa: Kto czuje się jak stracili wszystko
Over the edge, with no one there to break their fall
Znaczenie słowa: Na krawędzi, ze nikt złamać ich spadek
And what do you say to someone
Znaczenie słowa: I co mówisz do kogoś
Who feels so unloved
Znaczenie słowa: Kto czuje się tak kochane
Giving themselves away
Znaczenie słowa: Dawanie siebie
A little bit everyday
Znaczenie słowa: Mały kąsek codziennego
Just to be good enough
Znaczenie słowa: Po prostu się wystarczająco dobre

And what do you say to a hopeless soul
Znaczenie słowa: A co powiesz na beznadziejne duszy
Who can’t remember their way home
Znaczenie słowa: Kto nie pamięta drogę do domu
And everything is out of their control
Znaczenie słowa: I wszystko się spod ich kontroli

There is no valley
Znaczenie słowa: Tam jest nie Dolina
There is no darkness
Znaczenie słowa: Nie ma ciemności
There is no sorrow
Znaczenie słowa: Tam jest nie żal
Greater than the grace of Jesus
Znaczenie słowa: Większa niż łaski Jezusa
There is no moment
Znaczenie słowa: Tam jest nie moment
There is no distance
Znaczenie słowa: Tam jest nie odległość
There is no heartbreak
Znaczenie słowa: Istnieje nie zawód miłosny
He can’t take you through
Znaczenie słowa: On nie może wziąć ty przez
So before you think that you’re too lost to save
Znaczenie słowa: Więc zanim myślisz, że jesteś zbyt utracone, aby zapisać
Remember there is nothing greater than grace
Znaczenie słowa: Pamiętaj, że nie ma nic większego niż łaski

What do you say to someone
Znaczenie słowa: Co mówisz do kogoś
Whose life is on the line
Znaczenie słowa: Których życie jest na linii
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Znaczenie słowa: A oni pewni, co się dzieje po ich ostatni oddech w czasie
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Znaczenie słowa: Co mówisz do kogoś, kto zbudował mur, który nie może przebić
And it’s so hard for them to hear the truth
Znaczenie słowa: I to jest tak trudne dla nich usłyszeć prawdę

What do you say to a life of regret
Znaczenie słowa: Co powiesz do życia żal
That’s trying so hard to forget
Znaczenie słowa: Który próbuje tak trudno zapomnieć
What do you say to dreams unmet
Znaczenie słowa: Co powiesz na niespełnione marzenia

Don’t lose heart
Znaczenie słowa: Nie traćcie serca
Don’t let go
Znaczenie słowa: Nie pozwól odejść
Don’t give up
Znaczenie słowa: Nie poddawaj się
You are not alone
Znaczenie słowa: Nie jesteś sam
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie ma nic większego niż Grace-1) Teksty piosenek There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie ma nic większego niż Grace-1) Teksty piosenek-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie ma nic większego niż Grace-1) Teksty piosenek-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie ma nic większego niż Grace-1) Teksty piosenek-4

Kolejne albumy z Punkt z łaski