A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Miłość Chrystusa-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: The Love of Christ (Miłość Chrystusa)

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]
How long (how long)
Znaczenie słowa: Jak długo (ile)
How wide (how wide)
Znaczenie słowa: Jak szeroki (jak szeroki)
Is the love of Christ
Znaczenie słowa: Jest miłość Chrystusa
How deep (how deep)
Znaczenie słowa: Jak głębokie (jak głębokie)
How high (how high)
Znaczenie słowa: Jak wysokie (jak wysoki)
Is the love of Christ
Znaczenie słowa: Jest miłość Chrystusa

It would take ten thousand lifetimes
Znaczenie słowa: Zajmie to dziesięć tysięcy wcieleń
To comprehend, a love with no beginning
Znaczenie słowa: Do zrozumienia, miłości, nie ma początku
A love that knows no end
Znaczenie słowa: Miłość, która nie do końca wie

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

More than any heart could measure or ever hold
Znaczenie słowa: Bardziej niż jakikolwiek serca może zmierzyć lub kiedykolwiek zawierać
His love could fill the oceans
Znaczenie słowa: Jego miłość może wypełnić oceanów
'Til they overflowed
Znaczenie słowa: 'Til one przepełniła

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

Higher than the mountains
Znaczenie słowa: Wyższa od góry
Deeper than the ocean
Znaczenie słowa: Głębiej niż ocean
Farther than the reach of the sky
Znaczenie słowa: Dalej niż zasięg niebo
Wider than the heavens
Znaczenie słowa: Szerszy niż nieba
Longer than forever
Znaczenie słowa: Dłużej niż na zawsze
Greater is the love of Christ
Znaczenie słowa: Większa jest miłość Chrystusa

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]
The Love of Christ-1 (Miłość Chrystusa-1) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski