A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The House That Mercy Built-2 (Dom że Miłosierdzia zbudowany-2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: The Whole Truth-5 (Cała prawda-5)

A light in the distance
Znaczenie słowa: Światło w oddali
Welcomes those wayfaring souls
Znaczenie słowa: Z zadowoleniem przyjmuje te wędrówka dusz
Come this far
Znaczenie słowa: Się tak daleko
A heart grows tired, faith grows cold
Znaczenie słowa: Serce rośnie zmęczony, wiara staje się zimne
Wandering down the winding road
Znaczenie słowa: Wędrując w dół drogi kręte
Just simply knock, the door will open
Znaczenie słowa: Po prostu powalająca, drzwi otworzy

There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany
There is a place where brokenness is healed
Znaczenie słowa: Jest to miejsce gdzie złamania jest uzdrowiony
There is a voice saying peace be still
Znaczenie słowa: Ma pokoju mówiąc głosem być nadal
There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany

Mercy will find you
Znaczenie słowa: Miłosierdzie znajdą Państwo
Though you've given up
Znaczenie słowa: Choć ty dałeś
In the middle of what seems like nowhere
Znaczenie słowa: W środku wygląda jak nigdzie
He'll shelter you beneath his wing
Znaczenie słowa: On będzie schronisko Cię pod swoje skrzydła
His love will cover every need
Znaczenie słowa: Jego miłość będzie obejmować każdą potrzebę
Just simply seek and you will find
Znaczenie słowa: Po prostu szukajcie a znajdziecie

There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany
There is a place where emptiness is filled
Znaczenie słowa: Jest to miejsce, gdzie wypełnia pustki
There is a voice saying peace be still
Znaczenie słowa: Ma pokoju mówiąc głosem być nadal
There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany

There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany
With blood and tears
Znaczenie słowa: Krew i łzy
We've nothing left to fear
Znaczenie słowa: Mamy już nic do strachu
We live in grace
Znaczenie słowa: Będziemy żyć w łasce
Here in the safe embrace of god
Znaczenie słowa: Tutaj w bezpiecznych objęciach Boga
The mercy of god
Znaczenie słowa: Miłosierdzia Bożego

There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany
There is a place where grace has
Znaczenie słowa: Jest to miejsce gdzie ma wdzięk
Been revealed
Znaczenie słowa: Zostały ujawnione
There is a voice saying peace be still
Znaczenie słowa: Ma pokoju mówiąc głosem być nadal
There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany
Rest in the hope
Znaczenie słowa: Odpoczynek w nadziei
Rest in the peace
Znaczenie słowa: Spoczywaj w pokoju
There is a house that mercy built
Znaczenie słowa: Tam jest dom o miłosierdzie, zbudowany
The House That Mercy Built-2 (Dom że Miłosierdzia zbudowany-2) Teksty piosenek The House That Mercy Built-2 (Dom że Miłosierdzia zbudowany-2) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski